-A A+

2024 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 06.05.2024
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Fener Balat Yenileme Alanı 2276 Ada Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 2. Fener Balat Yenileme Alanı 2873 Ada Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 3. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1748 Ada 43 Parsel) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 4. “İstanbul İli, Fatih İlçesi, Karagümrük Mahallesi, 2712 Ada, 290, 295 ve 297 Parsellerde Yer Alan Fatih Spor Kompleksi” projesi tasarlanmış olup uygulanabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine dayanarak Başkanlığımız ile “Spor Toto Teşkilat Başkanlığı” ve İlgili Kurumlar arasında protokol yapılması hususunda Belediye Başkanımıza yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 5. Riyaziyeci Salih Zeki İlkokulu ile Fatih Belediye Başkanlığı arasında imzalanan “ Eğitimde işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasını amaçlayan ilgili Protokolün onaylanması ile ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.
 6. 2023 yılı Kesin Hesap ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
 7. Fener Balat Yenileme Alanı 2305 Ada Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 8. Fener Balat Yenileme Alanı 2306 Ada Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 9. Nişanca Yenileme Alanı 739 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 10. Araç Kiralama Hizmet Alımı ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.
 11. "Emin Personel Hizmeti Anonim Şirketinin" Genel Kurulunda Fatih Belediye Başkanlığını, Belediye Başkanı Mehmet Ergün TURAN'ın temsil etmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 12. "Halktaş Fatih Belediyesi İnşaat Akaryakıt Temizlik Eğitim Otopark İşletmeciliği İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin" Genel Kurulunda Fatih Belediye Başkanlığını, Belediye Başkanı Mehmet Ergün TURAN'ın temsil etmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 13. Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapmak ve sözleşme metni imzalamak üzere Belediye Başkanı'na yetki verilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 14. Kadro İhdası ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

 15. 2024 Yılı Spor Tesisleri Ücret Tarifesi ile ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.
 16. Nuru Osmaniye Camii Çevresindeki Cephelerin Ücret Tarifesi Teklifi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 17. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mercan Mahallesi, 339 Ada 278 Parsele İlişkin TEKLİF-341053754 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 18. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hırka-i Şerif Mahallesi, 2086 Ada 55 Parsele İlişkin TEKLİF-341053756 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 19. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2262 Ada 8 Parsele İlişkin TEKLİF-341053758 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 20. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimar Kemalettin Mahallesi, 684 Ada 6 Parsele İlişkin TEKLİF-341053760 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 21. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2686 Ada 12 Parsele İlişkin TEKLİF-341053764 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 22. İstanbul İli, Fatih İlçesi, İskenderpaşa Mahallesi, 1065 Ada 19 Parsel ile 104-105 (eski 18) Parsellere İlişkin TEKLİF-341053769 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 23. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Nişanca Mahallesi, 754 Ada 25 Parsele İlişkin TEKLİF-341053689 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 24. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 2188 Ada 87 Parsele İlişkin TEKLİF-341053747 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 25. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, 236 Ada 50 Parsele İlişkin TEKLİF-341053718 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 26. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, 833 Adaya İlişkin TEKLİF-341053967 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P Teklifi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 27. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, 133 Ada 16 Parsele İlişkin TEKLİF-341053713 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 28. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, 121 Adaya İlişkin TEKLİF-341053916 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 29. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimar Hayrettin Mahallesi, 198 Ada 17 Parsele İlişkin TEKLİF-341053707 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 30. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2875 Adaya İlişkin TEKLİF-341053812 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği teklifi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 31. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2644 Adaya İlişkin TEKLİF-341053810 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği teklifi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 32. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2643 Ada 28 ve 29 Parsellere İlişkin TEKLİF-341048314 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 33. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 2307 Adaya İlişkin TEKLİF-341053803 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği teklifi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 34. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, 1975 Ada 24 Parsel Önü Kadastral Boşluğa İlişkin TEKLİF-341053684 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 35. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Karagümrük Mahallesi, Mimar Sinan Yenileme Alanı Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli KUİP-34049742 Plan İşlem Numaralı K.A.U.İ.P. Değişikliği İtirazı ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 36. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Beyazıt Mahallesi, 612 Ada 23 Parsele İlişkin TEKLİF-341053678 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 37. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 715 Ada 21 Parsele İlişkin TEKLİF-341048340 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 38. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Emin Sinan Mahallesi, 244 Ada 16 Parsele İlişkin TEKLİF-341048338 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 39. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, 42 Ada 1 Parsele İlişkin TEKLİF-341048335 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 40. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2472 Ada 41 ve 42 Parsellere İlişkin TEKLİF-341048329 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 41. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 3 Ada 6 Parsele İlişkin TEKLİF341053685 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin