-A A+

2024 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 02.01.2024
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

MECLİS GÜNDEMİ

 1. 2024 Yılı Belediye Meclisi Çalışma Takvimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden her ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturulması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 3. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (2454 Ada 35 Parsel) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 4. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, 108 Adaya İlişkin TEKLİF-341038382 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 5. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Şehsuvar Bey Mahallesi, 156 Adaya İlişkin TEKLİF-341038394 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 6. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Muhsine Hatun Mahallesi, 187 Adaya İlişkin TEKLİF-341039479 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 7. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Katip Kasım Mahallesi, 783 Adaya İlişkin TEKLİF-341038650 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 8. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Katip Kasım Mahallesi, 798 Adaya İlişkin TEKLİF-341038652 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 9. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Katip Kasım Mahallesi, 801 Adaya İlişkin TEKLİF-341038654 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 10. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Katip Kasım Mahallesi, 817 Adaya İlişkin TEKLİF-341038656 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 11. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Katip Kasım Mahallesi, 996 Adaya İlişkin TEKLİF-341038659 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 12. 2024 Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 13. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2871 Ada Adaya İlişkin TEKLİF-341040684 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 14. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 2308 Adaya İlişkin TEKLİF-341040685 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 15. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2202 ada 21 (E:13-14 Parsel) Parsele ilişkin TEKLİF-341040683 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 16. Fener Balat Yenileme Alanı 2307 Ada Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 17. Nişanca Yenileme Alanı 140 ada, 88 parsele İlişkin Revize Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 18. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (2270 Ada 6 Parsel) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 19. Kadro Derece Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 20. Sözleşmeli Personel Ücretleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 21. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyeleri ile aynı yasanın 32. ve 39. Maddeleri uyarınca Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin