-A A+

2010 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

02 - 04- 06 AĞUSTOS 2010 / 09:00

2010 AĞUSTOS TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2010/46

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’ndan yararlanmak amacıyla İl Özel idaresi’nden ödenek sağlanması hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2010/47

Fatih Neslişah Mh. 465 Pafta 2712 Ada, 285 Parsel sayılı taşınmaz ile (Eski 272 Parsel) 286 Parsel üzerinde Spor tesisleri yapılması ve bu tesislerin kullanımında Fatih’de ikamet eden Vatandaşlar ile Fatih ilçesi amatör spor kulüplerine öncelik verilmesi şartıyla 20 yıl süre ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına tahsisi husunda alınan 07.11.2008 tarih, 2008/105 sayılı Meclis kararın iptal edilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2010/48

Süleymaniye, Kentsel Yenileme Alanında yapılacak inşaatlarda gayrimenkul maliklerden muvaffak alınmak suretiyle taşınmazların üzerinde irtifak hakkı tesis edilerek avan projeye göre ortak alanların kullanılmasından doğacak mülkiyet ihtilaflarının önüne geçilebilmesi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2010/49

Süleymaniye Yenileme Alanı 505 – 507- 508 adaların Yenileme Avan Projeleri hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle ( 20 Kabul, 12 Red oy ile ) Salt Çoğunlukla kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin