-A A+

2010 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

06-08-10 ARALIK 2010 / 09:00

2010 ARALIK TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

2010/70

“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 11.maddesi” çerçevesinde 10 adet dolu memur kadrosunda mükteseplerine uygun derece değişikliği yapılabilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2010/71

5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (b) bendine göre, İlçemiz sınırları dahilinde bulunan Amatör Spor Kulüplerine yardım yapılabilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2010/72

Sağlık İşleri Müdürlüğünün,01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere hazırlanan ve önerilen harç ve ücret tarifeleri hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2010/73

Ödenek aktarması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2010/74

Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Fatih İlçe Müftülüğünce çevre düzenlenmesi yapılan çeşitli birimlerin iç avlularında kullanılmak üzere 100 adet tente temin edilebilmesi ve taleplerinin karşılanması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2010/75

2011 Yılı Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, İlan Reklam Vergisi ve Tezgah kurma bedelleri hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2010/76

Belediyemizin 2011 yılı Ruhsat Ücret tarifesi hakkında

Komisyonlarının ortak raporu hakkında yapılan müzakerede; ekte sunulan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce uygulanacak 2011 yılı Ücret Tarifesinin 49/1 den 49/57 maddesine kadar oluşan listeden 49/31 maddesi Oyçokluğu ile aynı tarifedeki 49/31 dışında kalan diğer maddeler ile Harç ve Tarifeler Oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO KARAR ÖZETİ

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin