-A A+

2010 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

06 - 07 EYLÜL 2010 / 09:00

2010 EYLÜL TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2010/50

Fatih Belediyesi ve KASAD–D, engelli çocukların eğitimi ile ilgili projesi için; Fatih Belediyesi’nin ortağı olduğu bu projenin Belediye ile ilgili işlemlerin yürütülmesinde Meclis Üyesi Hasan SUVER’in görevlendirilmesi hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.

2010/51

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 maddesi gereğince Belediye Bütçesine 20.000.000-TL ek ödenek konulması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2010/52

Fatih - Haydar Mahallesi, 252 pafta, 2181 ada, 28 parsel sayılı 24.50m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın bedelsiz olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü adına mülkiyetinin tapudan devri hususunda kararın alınması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin