-A A+

2010 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

01-03-05 KASIM 2010 / 09:00

2010 KASIM TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

2010/65

Marmara Belediyeler Birliği’nin Üye Belediyeler ile Bağlı Kuruluşlarının personeline yönelik 10 – 15 Kasım 2010 tarihlerinde Brezilya’nın Sao Paulo, Rio De Janeiro, Porto Alegra kentlerine içeren Yurtdışı Teknik İnceleme ve Temas Programına katılacak Belediyemiz Meclis üyeleri ve Bürokrat personeli hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oyçokluğu ile kabul edildi.
2010/66

Meclis Üyesi Yusuf SERTKAYA’nın istifalar nedeni ile boşalan İhtisas komisyonlarına üye seçim yapılması ile ilgili yazılı önergesi hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi
2010/67

Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin Üyelik çalışmalarına davet teklifine istinaden, Fatih Belediye Başkanlığının Birliğe üye olması hakkında.

Belediyemizi temsilen Belediye Başkanımız Mustafa DEMİR ile Meclis Üyelerimizden Serkan KEBAPÇI (Asil), Hamit FIRAT (Yedek)olarak seçilmeleri Oybirliği ile kabul edildi.
2010/68

Tokat İli Erbaa İlçesi Karayaka Belediye Başkanlığı; Belediye faaliyetleri kapsamında yaptırmayı düşündüğü çocuk oyun alanı içerisinde 1 adet çocuk oyun grubunun Belediyemizden karşılanması hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2010/69

Fatih İlçesi’nin tarihi dokusunun korunarak yaşatılması ve yenilenerek hayata kazandırılması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Etüd Proje Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan sokak sağlıklaştırma projelerinin uygulanması işleri 2010 yılı içinde başlayacak olup, bu yıl içinde bitirilmesi mümkün görülmeyen bu işlerin 2011 yılında da devam etmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO KARAR ÖZETİ

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin