-A A+

2010 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

01 - 03- 05 MART 2010 / 09:00

2010 MART AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2010/21

Yazı İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Kurum Arşivinin Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2010/22

Belediyemizin 2010 yılında planladığı yatırımların finansmanında kullanılmak üzere 10.000.000 TL. işletme ihtiyaç kredisi alınması düşünülmektedir. İlgili bankalarla görüşülmesi hususunda sayılı kanunun 18. maddesinin (d) bendine göre karar alınması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2010/23

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Yönetmeliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2010/24

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’ndan yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresi’nden ödenek sağlanması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2010/25

Almanya’nın Wiesbaden Belediyesinin daveti üzerine yapılacak olan ziyaret hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin