-A A+

2010 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

05 - 07- 09 NİSAN 2010 / 09:00

2010 NİSAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2010/26

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine göre İhtisas Komisyonlarına Üye seçimi hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.

2010/27

5393 sayılı Kanunun 33.maddesine istinaden yapılan daimi Encümen Üyeliği seçimi hk

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.

2010/28

Bölgemiz Dahilindeki Vatandaşlarımızın Belediyemize Güvenli bir şekilde Beyan, Tahakkuk ve Tahsilat İşlemleri için Gezici Mobil Vezne işlemini görecek 1 adet Minibüs Araç alınması hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.

2010/29

İşletme Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2010/30

Yardım Sandığı Yönetmeliğinin bazı maddelerinde yapılacak değişiklikler hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edildi.

2010/31

Fatih İlçesi Süleymaniye Mahallesinde bulunan yaklaşık 1566,04m2 Okul yeri olarak ayrılan yer ile, İstanbul il Özel İdaresine ait üzerinde Mimar Sinan ilköğretim Okulu bulunan 1973,00m2 yerin Belediyemize ait olan yer ile takas yapılarak buraya Okul Binasının İdaremizce yapılması ve altında çıkan Otoparkın Belediyemizce kullanılması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edildi.

2010/32

Belediyemiz Meclisince daha önceden alınmış olan 2010/9 sayılı Meclis kararının iptal edilerek, Mülkiyeti Belediyemize ait bilgileri liste halinde belirtilmiş gayrimenkullerin ihtiyaç halinde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre satılabilmesi için Belediye Encümeninin görevlendirilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edildi.

2010/33

Eminönü Belediye Başkanlığımızın, 5393 sayılı Kanuna 56. maddesine istinaden 01.01.2009 – 29.03.2009 tarihleri arasında ihtiva eden Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkında.

Oybirliği ile kabul edildi.

2010/34

Fatih Belediye Başkanlığımızın 01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında ihtiva eden Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkında.

Oyçokluğu ile kabul edildi.

2010/35

İlçemiz Nişanca, Sultanahmet Yenileme Alanların 1. Etap olarak Etaplandırılması ile ilgili, 5366 sayılı Kanunun 2. ci maddesinin 2.ci ve 3.cü fıkraları gereği karara alınması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edildi.

2010/36

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Süleymaniye Yenileme Alanı Yenileme Avan Ve Uygulama Projesi Alanı İçinde Bulunan 59 Adet Smö Yapının Rölöve Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat, Elektrik, Makine Projeleri Hazırlatılması” işinin 2010-2011 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edildi.

2010/37

Meclis Üyesi Ertuğrul Faruk AYDIN, Belediyemizin kardeş şehri olan Almanya’nın Wiesbaden Belediyesi tarafından yapılan davetin üzerine inceleme gezisi düzenlenmesi hakkındaki yazılı önergesi.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin