-A A+

2010 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

01 - 03- 05 ŞUBAT 2010 / 09:00

2010 ŞUBAT TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2010/14

03.07.2005 Tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 16’ıncı maddesinin F fıkrası gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Makine ve Elektrik Bürosunun 2010 Ücret tarifesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.12.2009 tarih ve 13315 sayılı ücret tarifesi teklifi.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2010/15

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.09.2009 tarih ve Gd-8819 sayılı yazısı ile Fatih ilçesinde Binaların arka bahçelerinin düzenlenmesi hakkında Belediyece ilgili mevzuat hükümlerine göre kurallar konarak bildirimin yapılması ve gerekli işlemin tesisi ile ilgili teklifi.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2010/16

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne ait Ruhsat tarife ücretlerinin görüşülmesi ile ilgili, Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2010/17

Etüd Proje Müdürlüğünün 27.01.2010 tarih ve 371 sayılı yazısı ile Süleymaniye Yenileme Alanı Yenileme Avan Projesi hakkında teklif

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2010/18

Seyyiddömer Mahallesi, 409 pafta, 1733 ada,9-10-27-28-50-51-66 E: 56 Y:72 E:58 Y:74 parsel sayılı taşınmazların Okul yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendine göre Maliye Hazinesi adına bedeli karşılığında devri hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.02.2010 tarih ve 365 sayılı teklifi.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2010/19

İlçemiz Cadde, sokak ve meydanların aydınlatılması eski tip aydınlatma direkleri ile sağlanmakta veya hiç bulunmamaktadır. Bu da çevre kirliliği sağlamakta gece mal ve can güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Bu nedenle 5393 sayılı yasa çerçevesinde Bedaş ile görüşülmesi ve gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 01.02.2010 tarih ve 288 sayılı teklifi.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2010/20

Etüd Proje Müdürlüğünün 27/01/2010 tarih ve 370 sayılı Etüd Proje Müdürlüğünün, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payından Yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresinden ödenek sağlanması hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin