-A A+

2011 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

01 - 03 - 05 AĞUSTOS 2011 / 09:00

2011 AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2011/49

05.03.2008 tarih ve 2008/47 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen, Fatih Belediye Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmenliği ve Sicil Amirleri Çizelgesinin yürürlükten kaldırılması hususunda karar alınması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2011/50

2872 sayılı Çevre Kanununun 15. maddesi gereği ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı davrananların faaliyetlerini durdurma ve aynı kanunun 20. maddesi uyarınca idari nitelikteki cezaları uygulayabilme yetkisi Belediye Başkanlığımıza devredilecek olup; cezaların uygulanabilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2011/51

Sağlık ve Hıfzısıhha Müdürlüğünün Müdürlük Merkez binasının bodrum katın da bulunan BEDAŞ’ a ait 2376 no’lu Trafo Merkezinin Fatih (Eski Eminönü) İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, Yener Tosyalı Caddesi, 461 pafta, 2394 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın (Reşat Nuri Sahnesi) bahçesinde gösterilen alana taşınması için gösterilen 45 m2’lik alanın ifraz edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri hususunda Belediye Başkanlığına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2011/52

12.09.2010 tarih ve 27697 sayılı resmi gazetede yayımlanarak tekrar yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik çerçevesinde 15 adet dolu memur kadrosunda derece değiştirilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2011/53

Söz konusu karşılıklı münasebetlerin yürütülmesi esnasında Yurtdışı ve Yurtiçinden gelen Kardeş Belediyelerin temsilcileri ile bunun dışında Belediyemize gelen Resmi heyetlerin karşılama, ağırlama, konaklama giderleri ile Belediyemizin lüzumlu hallerde yurtiçine veya Meclisimizin oluruyla Yurtdışına görevli olarak gidecek Meclis Üyelerinin ve ilgili personellerin benzer giderlerinin bütçemizden karşılanması hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2011/54

Belediyemiz; Fatih İlçesi’nin tarihi dokusunun korunarak yaşatılması ve yenilenerek hayata kazandırılması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’ndan yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresi’nden ödenek sağlanmış olup, yapısal olarak, eski, tarihi, kültürel, yıkılmış, yıpranmış, yıkıntı ve çöküntü haline gelmiş yapıların 2011-2012 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2011/55

Fatih İlçesi Balabanağa mahallesinde bulunan mevcut Türkiyat Parkı’nın adının ünlü tarihçi ve Türkolog ZEKİ VELİDİ TOGAN Parkı olarak değiştirilmesi hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin