-A A+

2011 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

03-05-07-10-12-14-17-19-21 EKİM 2011 / 09:00

2011 EKİM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2011/60

5393 sayılı Kanunun 33.maddesine istinaden yapılan Encümen Üyeliği seçimi hakkında.

Meclis Üyeleri Zeki DEMİR, Gökhan CEYHAN ve Bora SELİM Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.
2011/61

Görev yaptıkları Komisyonlardan istifa eden Meclis Üyeleriden boşalan İhtisas komisyonlarına; Tarife Komisyonundan istifa eden Meclis Üyesi Zeki DEMİR’in yerine Meclis Üyesi Nihat DURUK, Sağlık ve Çevre Komisyonundan istifa eden Meclis Üyesi Gökhan CEYHAN’ın yerine Meclis Üyesi Orhan NARİN, Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonundan istifa eden Meclis Üyesi Bora SELİM’in yerine Meclis üyesi Ramiz POLAT’ın seçilmeleri teklif edildi.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2011/62

Fatih İlçemizde ikamet eden Kıbrıs Gazilerine yönelik Kıbrıs Gazilerinin Barış ve Demokrasi için Omuz omuza mücadele ettikleri yerleri kültürel amaçlı tanıtmak, görmelerini sağlamak, Şehitlerimizi anmak amacıyla Kıbrıs gazilerini ve Fatih Belediyesi Meclis Üyelerinin katılımıyla Kıbrıs’a götürme organizasyonu hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2011/63

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Başkanlığımıza başvurarak karşılıklı işbirliği içinde bir proje teklifinde bulunmuştur. Bu proje çerçevesinde ihtiyaç duydukları 23 adet akıllı tahta ile wi -fi ‘nın kurulması talebi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2011/64

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve Trafik Ekipler Amirliğinde kullanılmak üzere 4 (dört) adet kaldır – götür çekicinin alınması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2011/65

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanarak tekrar yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmenlik çerçevesinde 1 adet boş memur kadrosunda unvan değişikliği yapılabilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2011/66

Süleymaniye Yenileme Alanı, 509 adanın Yenileme Avan Projesi hakkında.

Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile kabul edildi.
2011/67

Fatih Belediyesi tarafından zemin altı otopark, zemin üstü okul binası yaptırılarak İstanbul İl Özel İdaresi’ne devri karşılığında trampasının ve zemin altına yapılacak otoparkın 15 yıl süre ile Fatih Belediyesi’ne bırakılmasının 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesi ( f ) bendi gereğince uygun görüldüğüne dair karar İl Genel Meclisi’nin Eylül Ayı toplantısında alına karar üzerine, Söz konusu karar çerçevesinde konu ile ilgili her türlü işlemin ( trampa, protokol yapma, devir, vb. ) yapılması konusunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2011/68

İlçemizde bulunan Çukur Bostan Parkının revize işi için yapılması gereken ödemelerinin 2012 yılın da yapılması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2011/69

İlçemizde bulunan tarihi ve kültürel yapıların, Kamu hizmet binalarının ve ibadethanelerin bahçe ve yeşil alanlarının bakım, onarım ve Peyzaj düzenlemeleri ile bakım hizmetlerinin yapılabilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2011/70

Belediyemizin 2012 yılı yıllık performans programı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2011/71

Belediyemiz 2012 Mali Yılı Bütçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin