-A A+

2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

05- 06 - 09 EYLÜL 2011 / 09:00

2011 EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2011/56

Fatih Süleymaniye Mahallesi, Tarihi Tıp Medresesi bahçesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait, 433 ada, 23-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34 parsel sayılı taşınmazların, eserlerin korunması çalışmalarının ideal koşullarda sürdürülebilmesi ve hizmette bütünlüğün sağlanabilmesi için söz konusu parsellerin belirtilen amaç doğrultusunda kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendine göre İstanbul Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü adına 25 (yirmibeş) yıl süreyle tahsisi hususunda Belediye Başkanlığına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2011/57

Belediyemizin kardeş şehri Başkortostan Cumhuriyeti Ufa Kirovski Belediyesi tarafından yapılan davet ile Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının daveti üzerine; Başkanlığımızın söz konusu davetleri değerlendirmesi neticesinde, Belediyelerimizin arasında dostluk ve işbirliğini geliştirmek amacı ile gerçekleştirilmesi düşünülen İnceleme gezisi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2011/58

Belediyemizce kullanmakta olan mavi renkli Logonun yanı sıra kiremit rengi tonlarında Logonun kullanılması hakkında.

Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararıyla Oyçokluğu ile kabul edildi.
2011/59

Belediyemizin, Kalite Sisteminin kurulması için İş Akış Şemaları ve Görev Talimatlarının görüşülmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin