-A A+

2011 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

06 - 08 - 10 HAZİRAN 2011 / 09:00

2011 HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2011/41

Tataristan’ın ünlü şairi Abdullah Tukay’ın isminin Fatih İlçesi sınırları dahilinde bulunan isimsiz herhangi bir parka verilmesi hakkında

Müdürlüğüne İadesi, Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2011/42

Belediyemizin 5747 sayılı Kanunla sınırlarının genişlemiş olması ve yeni Kurumsal kimlik çalışması kapsamında kullanılmakta olan Logo’nun yapılan çalışmalar neticesinde değiştirilmesi hakkında.

Müdürlüğüne İadesi, Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2011/43

Fen İşleri Müdürlüğümüzün Demirbaşında kayıtlı olup, ihtiyaç fazlası olarak Yenikapı kompleksimizde bekleyen araçlarımızın garajımızda kapalı otopark yeri olmaması nedeniyle araçlarımızın devamlı işler halde tutulması, Belediyemize gelir getirmesi amacı ile ihtiyacı olan Kamu Kurum Kuruluşları ile Belediyeler ve Müteahhit firmalarca talep edilmeleri halinde Tamir, bakım, onarım, akaryakıt, sigorta ve kullanıcısı kiralayana ait olması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2011/44

Fatih,Seyitömer Mah. 409 pafta, 1735 ada, 70 parsel sayılı 61.37 m2 alanlı taşınmazın 276/2400 hissesi Belediyemize ait olup, 2886 sayılı yasa gereği Belediyemiz hissesinin satışı için yetki verilmesi hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2011/45

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanarak tekrar yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmenlik çerçevesinde 2 adet boş memur kadrosunda unvan değişikliği yapılabilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2011/46

Hakkari Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne 1 adet 4 kuleli çocuk oyun grubunun verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2011/47

Fatih İlçe Müftülüğüne bağlı hizmet binaları ve dini yapılar ile bunların müştemilatlarının bakım ve onarım ihtiyaçlarının giderilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2011/48

Fatih (Eski Eminönü) İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, Çatladı Mevkii, Kennedy Caddesinde bulunan 3021 ada, 3 parsel sayılı 3.835.12m2 alanlı (ifrazen oluşan 3 parsel üzerinde) ekli projesine göre Fatih Evlendirme Dairesi içinde bulunan kafeterya ve restaurantın 5393 sayılı Kanunun 18. maddesinin ( e) bendi gereği, 20 yıl süre ile 2886 sayılı yasa uyarınca ihale yolu ile kiralanması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin