-A A+

2011 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

14 - 16 - 18 KASIM 2011 / 09:00

2011 KASIM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2011/72

5188 Sayılı Kanunun 3. ve Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 8. maddeleri gereğince Belediye Kompleksi Binamıza özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle tahsis edilen personel kadrosuna ilave olarak görevi süresince (1) kişilik özel güvenlik personeli ve kişi korumada kullanılmak üzere Belediye Başkanlığımız bünyesinde tahsis edilecek (1) adet tabanca kadrosu ile sağlanması hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2011/73

İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı çalışmalarının yasal sürecinin tamamlanması amacıyla yerel idarelerin meclislerine sunulmasına karar verildiği ve bu karar istinaden düzeltmeleri yapılan İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı-Ekim 2011 raporunun gönderildiği belirtilerek, Yönetim Planının Belediye Meclislerinin Kasım 2011 toplantılarında görüşülmesi için gerekli işlemlerin yapılması istemi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2011/74

5393 Sayılı Kanunun 53. maddesinde Belediye yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla yapılacak Afet Yardımı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2011/75

Fatih- Mollagürani Mahallesi, Oğuzhan Caddesi N0:19 Fatih/İst. adresinde bulunan belediyemize ait 5. kat 37 Nolu büronun merkez ofisi olarak kullanılmak üzere 10 yıl süreyle “ İslam Ülkeleri Akademisyen-Yazarlar Birliği” ne bedelsiz (tahsisi) kullanım hakkının verilmesi hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Gündemde kalmak şartıyla aynı komisyonlara iadesi Oybirliği ile kabul edildi.
2011/76

İl Özel İdaresi Meclisince; Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’ndan yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresi’nden ödenek sağlanmış olup karara bağlanmıştır. Söz konusu ödenek ile ilgili Ekli listede sunulmuş olan işlerin 2011-2012 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2011/77

Fatih İlçesinde Tescilli Eski Eser Restorasyon işleri 2012 – 2013 yılında devam edebilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2011/78

Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün 01.01.2012 tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar uygulanmak üzere hazırlanan ve önerilen harç ve ücret tarifeleri hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2011/79

Düzce Çilimli Belediyesi tarafından, Belediyemizden oyun grubu talep etmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin