-A A+

2011 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

07-09-11 MART 2011 / 09:00

2011 MART AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2011/16

Yeni çevre düzenlemesi yapılan Hırka-i Şerif Mahallesi Karagümrük Meydanına İstanbul Emniyet Müdürlüğüne devredilmek üzere Mobese kamerası sisteminin temin edilip konulması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2011/17

Fatih İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 132 pafta, 579 ada, 1-2-3-4-5-6-25-26-27-28-34-35sayılı parseller 07.12.2010 tarih, 1128 sayılı Fatih Belediyesi Encümen kararı ile tevhit edilmiş olup, Encümen Teklif Folyesinde A1 ve A2 ile gösterilen kısımların Fatih Belediyesi adına ihdasen oluşan parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendine göre İstanbul Üniversitesi adına bedelsiz devri hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2011/18

Fatih İlçesi,Cerrahpaşa Mahallesi, 229 pafta,1134 ada,102 parsel sayılı Belediyemize ait 8641/56641 hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendine göre İl Özel İdaresi adına bedelsiz devri hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2011/19

Fatih İlçesi Ayvansaray (Türk) Mahallesi Yenileme Alanının onaylı Avan Projeye göre uygulama projelerinin hazırlanması ve uygulanması İşi’nin 2011-2013 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2011/20

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payından Yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresinden ödenek sağlanması hakkında..

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2011/21

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve UKOME kararları doğrultusunda trafiğe kapatılıp yayalaştırılan bölgelerde “Yayalaşan Tarihi Yarımada’ya Çevreci, Teknolojik Ulaşım Alternatifi: Akülü Bisiklet” proje uygulaması yapılması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2011/22

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Makine ve Elektrik Bürosunun 2011 Ücret tarifesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin