-A A+

2011 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

02 - 04 - 06 MAYIS 2011 / 09:00

2011 MAYIS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2011/35

Belediyemiz 2010 yılı Kesin hesabı hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2011/36

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2011/37

Nişanca-Sultanahmet 1. Etap Yenileme Alanı Yenileme Avan ve Uygulama Projesi kapsamında hazırlanmış olan avan projesi hakkında.

Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile Oyçokluğu ile kabul edildi.
2011/38

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payından Yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresinden ödenek sağlanması hakkında..

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2011/39

Belediyemiz Meclisinin 08.01.2010 tarih, 2010/9 sayılı kararının iptal edilerek, değişiklik beyannamesinde yapılacak işlem sonucunda, tescil sonucu oluşan yeni parseldeki Belediyemiz hissesine karşılık,Büyükşehir Belediyesi’nin Sulukule Yenileme alanındaki Fatih- Karagümrük Mahallesi, 2489 ada, 8-23-43; 2492 ada, 11; 2499 ada 15-16-17; 2524 ada, 17-20-26-31-32; 2525 ada,33 - 39 parsel sayılı taşınmazları ile takası hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2011/40

Belediyemizin 5747 sayılı Kanunla sınırlarının genişlemiş olması ve yeni Kurumsal kimlik çalışması kapsamında kullanılmakta olan Logo’nun yapılan çalışmalar neticesinde değiştirilmesi hakkında.

Meclis gündeminde kalmak şartıyla Komisyonlara iadesi Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin