-A A+

2011 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

04 - 06- 08 NİSAN 2011 / 09:00

2011 NİSAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2011/23

5393 sayılı kanunun 19.maddesine istinaden yapılan Meclis 1.Başkan vekilliği seçimi hakkında,

Meclis Üyesi Yahya ATICI,görev yapmak üzere Meclis 1.Başkan vekilliğine seçilmiştir.

2011/24

5393 sayılı kanunun 19.maddesine istinaden yapılan Meclis 2.Başkan vekilliği seçimi hakkında,

Meclis Üyesi Ali METİN, görev yapmak üzere Meclis 2.Başkan vekilliğine seçilmiştir.

2011/25

5393 sayılı kanunun 19.maddesine istinaden yapılan Divan katiplikleri seçimi hakkında .

Meclis Üyeleri Serkan KEBAPÇI, Ramiz POLAT, Bora SELİM ve Mehmet MARANKİ divan katipliklerine seçilmişlerdir.

2011/26

5393 sayılı Kanunun 33.maddesine istinaden yapılan imi Encümen Üyeliği seçimi hakkında.

Meclis Üyeleri Orhan NARİN, Ramiz POLAT ve Nihat DURUK bir yıl için Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.

2011/27

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden yapılan İhtisas Komisyonlarının her birine yeteri kadar üye seçilmesi hakkında.

1-Bütçe Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Yahya ATICI, Orhan NARİN, Tansel KAYA ve Soner ÖZİMER

oybirliği ile seçilmişlerdir.

2-İmar Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Bora SELİM, Yusuf SERTKAYA, Ramiz POLAT ve Gülay YEDEKÇİ ARSLAN oybirliği ile seçilmişlerdir.

3-Hukuk Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Ali METİN, Zümbül Odaman TAŞKIN, Mehmet Zeki GÜNDOĞDU ve Fazıl Uğur SOYLU oybirliği ile seçilmişlerdir.

4-Tarife Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Mehmet Zeki GÜNDOĞDU, Ali METİN, Zeki DEMİR ve Mustafa SARMUSAK oybirliği ile seçilmişlerdir.

5-Sağlık Ve Çevre Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Salih AKVERDİ, Abdulhamit ŞEKER,Gökhan CEYHAN ve Aziz YILMAZ oy birliği ile seçilmişlerdir.

6-Esnaf Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Gökhan CEYHAN, Hamit FIRAT, Necati EROL ve Vahdettin BAYEZİT oybirliği ile seçilmişlerdir.

7-Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonuna; Meclis ÜyelerindenYusuf SERTKAYA, Sirhet ÖZDER, Abdulbasıt AYDIN ve Cem ERCAN oybirliği ile seçilmişlerdir.

8-Gençlik ve Spor Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Hamit FIRAT, Nihat DURUK, Abdulbasıt AYDIN ve Mehmet Suat ÖZCAN oybirliği ile seçilmişlerdir.

9- Engelliler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Necati EROL, Sirhet ÖZDER, Abdulhamit ŞEKER ve Mehmet MARANKİ oy birliği ile seçilmişlerdir.

10- Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Zeki DEMİR, Bora SELİM, Nilüfer TÜRÜTGEN ve Cemil ÇİFTÇİ oybirliği ile seçilmişlerdir.

11- Turizm Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Zümbül Odaman TAŞKIN, Mehmet SARITEMUR, Serkan KEBAPÇI ve Aziz YIMAZ oybirliği ile seçilmişlerdir.

12- Tüketiciyi Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Serkan KEBAPÇI, Salih AKVERDİ, Mehmet SARITEMUR ve Mehmet MARANKİ oybirliği ile seçilmişlerdir.

13- 2010 Avrupa Kültür Başkenti ve Dış İlişkiler Komisyonuna; Söz alan meclis Üyesi Yusuf SERTKAYA, 2010 Avrupa Kültür Başkenti ve Dış İlişkiler Komisyonu olan Komisyon adının, Dış İlişkiler Komisyonu adı olarak değiştirilmesini teklif etti. Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Dış İlişkiler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Tansel KAYA, Yahya ATICI, Nilüfer TÜRÜTGEN ve Vahdettin BAYEZIT oybirliği ile seçilmişlerdir.

2011/28

5393 sayılı Belediye Kanunun 49.ve 32.maddeleri gereğince Belediyemizde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyelerine ödenecek aylık ücret ile Meclis Başkan ve üyelerine Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek ücretin belirlenmesi hususunda karar alınması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2011/29


Fatih Belediye Başkanlığımızın, (UCLG-MEWA) Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’na Üye olması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2011/30

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve UKOME kararları doğrultusunda trafiğe kapatılıp yayalaştırılan bölgelerde “Yayalaşan Tarihi Yarımada’ya Çevreci, Teknolojik Ulaşım Alternatifi: Akıllı Bisiklet” proje uygulaması yapılması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2011/31

Belediyemizde görev yapan 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışanlarımıza Sosyal Denge Sözleşmesi yapılabilmesi, müzakerelere başlanabilmesi ve sözleşme metni İmzalanarak yürürlüğe girebilmesi için 5393 Sayılı Kanunun 38.maddesinin (g) fıkrasına istinaden Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunda karar alınması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2011/32

Belediyemiz Bünyesinde çalışan Memur ve Sözleşmeli personellerin yetkinliğe dayalı performanslarının ölçülmesi ve Performans Değerlendirme Yönergesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2011/33

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik çerçevesinde, Belediyemiz Norm Kadro gereği, Kadro İptal ve mükteseplerine uygun derece değişikliği yapılması ile Temizlik İşleri Müdürlüğünün Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak teşkilatlandırılması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2011/34

Fatih Belediye Başkanlığımızın 01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında ihtiva eden Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkında.

Faaliyet Raporu Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin