-A A+

2012 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

06 - 08 - 10 AĞUSTOS 2012 / 09:00

2012 AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2012/59

Süleymaniye Yenileme Alanı 489 ada Yenileme Avan Projesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle, 23 Kabul, 10 Red oyla Meclis Üye tam sayısının Salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2012/60

Fatih ilçesi, Hatice Sultan ve Neslişah Mahalleleri’nin, Yenileme Alanları Proje İşleri hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyl, 24 Kabul, 10 Red oyla Meclis Üye tam sayısının Salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2012/61

Fatih Kent Konseyi Başkanlığınca, Fatih Belediyesi Meclis Başkanlığına göndermiş olduğu Kent Konseyi Çalışma gruplarının projelerinin görüşülmesi hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2012/62

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinden olup Belediyemizin de hissedar olduğu İstanbul Asfalt fabrikaları San. Ve Tic. A.Ş’nin yapmış olduğu olağan genel kurul toplantısında almış olduğu Sermaye artırımı kararı kapsamında tahakkuk eden borcumuzun, geçmiş yıllardan kar payı alacağımızdan mahsup edilmesi ve iştirak Taahhütnamesini imzalaması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/63

Fatih İlçesi sınırları dâhilinde, özel mülkiyetteki ağaçların budama ve gerekli hallerde kesimi işlemleri için hazırlanan ücret tarifeleri hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/64

“Türk Fotoğrafçılığının Görsel Belleğini” oluşturmayı ve bunu halkımıza sunmayı hedefleyen İstanbul’un ilk fotoğraf müzesinin; “İstanbul Fotoğraf Müzesi” adı altında Kadırga Kültür Merkezi’nde kurulabilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/65

Amasya İli Taşova İlçesi Alpaslan Belediye Başkanlığı’nda halka açık alan bulunduğu bildirilerek, İlkokul bahçesindeki 2000 m² yeşil alanda kullanılmak üzere 2 adet bir kuleli çocuk oyun grubu ve 2 takım fitness aletlerinin verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/66

Fatih-Hırka-i Şerif Mahallesi, 450 pafta, 2089 - 3007 ada arasında kalan, 287.70m2 alanlı kısmın yoldan Fatih Belediyesi adına ihdas edilip, Belediyemiz adına tescil edildikten sonra tescil sonucu oluşan yeni parselin “ İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilişim Üssü” yapılmak üzere Maliye Hazinesi adına devri için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/67

Fatih- Eski: Sinanağa Yeni : Zeyrek Mahallesi, Gelenbeyi Sokak, No: 7/1-2 kapı nolu 454 pafta, 2445 ada, 13 parsel sayılı 240.68 m2 alanlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 25 yıla kadar kiralanması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/68

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 27.Maddesinin 5.Fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesi uyarınca ilgi tarih ve sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla Belediyemizin şartlı hibe kapsamından yararlanabilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/69

İlçemiz sınırları dahilinde bulunan Karagümrük Mahallesi, Türkmen Çıkmazı Sokağı isminin Şehit Ümit AKBAŞ Sokağı olarak değiştirilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/70

Fatih, Süleymaniye Mahallesi , Kanuni Medresesi Sokak , 619 Ada, 16-17-18-54 Parsellerin mülkiyeti Fatih Belediyesine aittir.16-17 parseller üzerinde bulunan binaların Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/71

Fatih, Süleymaniye Mahallesi , Kanuni Medresesi Sokak , 619 Ada, 16-17-18-54 Parsellerin mülkiyeti Fatih Belediyesine aittir. 18 - 54 parseller üzerinde bulunan binalar ile 20 nolu parsel ın 25 yıla kadar kiralanması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/72

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet kombine (Kuka + Vidanjör kamyon ) araç alınması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/73

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payından Yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresinden ödenek sağlanması hakkında..

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin