-A A+

2012 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

03 - 05 - 07 ARALIK 2012 / 09:00

2012 ARALIK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2012/93

2013 yılı İlan Reklam vergisi, Eğlence vergisi, İşgal harcı ve Tezgah kurma bedelleri hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/94

Sağlık İşleri Müdürlüğünün, 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere hazırlanan ve önerilen harç ve ücret tarifeleri hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/95

Planlama alanında Deprem Yönetmeliğine aykırı yapılmış binalar hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/96

İlçemiz dahilinde bulunan Camilerin 1/5000 Koruma amaçlı Nazım İmar Planlarına işlenmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/97

Fatih- Süleymaniye Mahallesi, 204 pafta, 283 ada, 16 parsel sayılı 248.00m2 alanlı Belediyemize ait taşınmazın 116/2400 hissenin, 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereği satışı hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/98

Yürütülmekte olan Tescilli Eski Eser Restorasyon işleri, Yenileme Alanlarında Nikah Salonu ve Kız Öğrenci Yurdu İnşaatı İşi 2012 yılı içinde bitirilmesi mümkün olmayıp, 2013 yılında da devam etmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/99

Ödenek aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/100

5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 15. maddesine istinaden süreli ruhsat verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin