-A A+

2012 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

01-03-05-08-10-12-15-17-19 EKİM 2012 / 09:00

2012 EKİM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2012/79

Fatih İlçe sınırları dahilinde bulunan Havuzların Bakım, onarım ve temizliğinin ihale edilmesi işinin 20 ay süreli yapılması, hizmet dağılımı ve mali ödeneklerinin 2012 - 2013 ve 30 Nisan 2014 tarihine kadar devam etmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/80

EL SİSTEMA” Belediyemiz, yoksulluk ve suçla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilçemizde belirlenecek 20 ilköğretim okulumuzdaki öğrencilerimize ve ayrıca projenin uygulandığı okul çevresinden talep eden halkımıza uygulamayı, söz konusu sosyal sorumluluk projesinin Fatih İlçemizde uygulanabilmesi ve bu proje için gerekli müzik aletlerinin ve bunları öğretecek eğitmen hizmetinin Belediyemiz tarafından karşılanması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/81

Kadırga Kültür Merkezi’nde kurulan “İstanbul Fotoğraf Müzesi” nin halkımıza sunulabilmesi için 2012 -2013 yıllarında uygulanacak ücretler ile ziyaret gün ve saatlerinin belirlenmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/82

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanarak tekrar yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmenlik çerçevesinde Unvan ve Kadro derece değişikliği yapılabilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/83

Belediyemizce (UCLG – MEWA) Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilat’na yıllık ödenen aidatın dörtte biri tutarında ilave yapılması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/84

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği uygulanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı’nın gereği “Fatih Belediyesi İmza Yetkileri Yönergesi” hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/85

12.09.2010 tarih ve 27697 sayılı resmi gazetede yayımlanarak tekrar yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik çerçevesinde toplam 21 memur ve 55 adet boş işçi kadrosunun iptali ile 5 adet dolu memur kadrosunda mükteseplerine uygun derece değişikliği yapılabilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/86

Belediyemizin 2013 yılı yıllık performans programı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/87

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin