-A A+

2012 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

04 - 06 -08 HAZİRAN 2012 / 09:00

2012 HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2012/51

Meclis üyesi Yusuf SERTKAYA’’nın Marmara Belediyeler Birliğinin üye Belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına yapacağı Malezya – Singapur ülkelerini kapsayan Teknik İnceleme gezisi ile ilgili 04/06/2012 tarihli sözlü önerge teklifi.

Teklif ve Karar olarak Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/52

Senirkent İlçesi, Büyükkabaca Belediye Başkanlığının bir adet tek kuleli oyun grubunun talep etmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/53

12.09.2010 tarih ve 27697 sayılı resmi gazetede yayımlanarak tekrar yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 11.maddesi” çerçevesinde 14 adet dolu memur kadrosunda mükteseplerine uygun derece değişikliği yapılabilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/54

İlçemiz dahilinde bulunan Erkek Berberleri hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/55

Belediyemiz 11 Haziran – 18 Temmuz 2012 tarihleri arasında İlçemiz dahilinde ikamet eden 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik Yaz spor Okulları etkinliği için kişi başına alınacak ücret ve kardeş indirimi ücreti hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/56

Belediyemizce yürütülmekte olan Tescilli Eski Eser Restorasyon işleri, 2012 yılı içinde bitirilmesi mümkün olmayıp, Tescilli Eski Eser Restorasyon işleri 2013 yılında da devam edebilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/57

İl Özel İdaresi meclisince; Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’ndan yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresi’nden ödenek sağlanmış olup karara bağlanmıştır. Söz konusu ödenek ile ilgili Ekli listede sunulmuş olan işlerin 2012–2013 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/58

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünün yazılı talebi gereğince; 5393 sayılı kanunun 75 maddesi uyarınca; 4 adet jeneratörün Başkanlığımızca karşılanması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin