-A A+

2012 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

05 - 07 - 09 KASIM 2012 / 09:00

2012 KASIM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2012/88

İlçemizde bulunan tarihi ve kültürel yapıların, Kamu hizmet binalarının ve ibadethanelerin bahçe ve yeşil alanlarının bakım, onarım ve Peyzaj düzenlemeleri ile bakım hizmetlerinin yapılabilmesi hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/89

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 maddesi gereğince Belediye Bütçesine ek ödenek konulması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2012/90

5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesi çerçevesinde 3 adet münhal memur kadrosunda ünvan değişikliği yapılabilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/91

Fatih İlçesi, Yeni Camii parkı ve çevre düzenlemesi projesinde belirlenen ve ihdas edilecek terkinli alan üzerine yapılacak WC’nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 25 yıla kadar kiralanması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/92

5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanuna istinaden 12 etap olarak etaplandırılmış olan 2. Grup 7. Etapta yer alan 1409 ada 9 parselin 1. aşama olarak belirlenmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin