-A A+

2012 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

07 - 09 - 11 MAYIS 2012 / 09:00

2012 MAYIS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2012/44

Fatih İlçesi, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarının hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle 11 Red ve 22 Kabul oyla, Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/45

5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesi çerçevesinde 2 adet boş Zabıta Memuru kadrosunda derece değişikliği yapılabilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/46

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Evsel Katı Atık Ücret tarifesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/47

2011 Yılı Fatih Belediyesi Kesin hesabı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/48

Marmara Belediyeler Birliğinin üye Belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına yapacağı Malezya – Singapur ülkelerini kapsayan Teknik İnceleme gezisi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/49

Süleymaniye Yenileme Alanı 488 ve 553 adaların Yenileme Avan Projeleri hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/50

Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından talep edilen 1 Adet TS-EN 1789 standartlarına uygun, tam donanımlı hasta nakil ambulansının alınması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin