-A A+

2012 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

07 - 09 - 11 MAYIS 2012 / 09:00

2012 MAYIS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2012/44

Fatih İlçesi, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarının hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle 11 Red ve 22 Kabul oyla, Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/45

5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesi çerçevesinde 2 adet boş Zabıta Memuru kadrosunda derece değişikliği yapılabilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/46

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Evsel Katı Atık Ücret tarifesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/47

2011 Yılı Fatih Belediyesi Kesin hesabı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/48

Marmara Belediyeler Birliğinin üye Belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına yapacağı Malezya – Singapur ülkelerini kapsayan Teknik İnceleme gezisi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/49

Süleymaniye Yenileme Alanı 488 ve 553 adaların Yenileme Avan Projeleri hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/50

Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından talep edilen 1 Adet TS-EN 1789 standartlarına uygun, tam donanımlı hasta nakil ambulansının alınması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin