-A A+

2012 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

02 - 04 -06 NİSAN 2012 / 09:00

2012 NİSAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

2012 NİSAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.
KARAR NO KARAR ÖZETİ
2012/35

5393 sayılı Kanunun 33.maddesine istinaden yapılan imi Encümen Üyeliği seçimi hakkında.

Meclis Üyeleri, Gökhan CEYHAN, Bora SELİM ve Zeki DEMİR bir yıl için Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.
2012/36

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden yapılan İhtisas Komisyonlarının her birine yeteri kadar üye seçilmesi hakkında.

1-Bütçe Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Orhan NARİN, Yahya ATICI, Tansel KAYA ve Soner ÖZİMER oybirliği ile seçilmişlerdir.
2-İmar Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Bora SELİM, Yusuf SERTKAYA, Ramiz POLAT ve Cem ERCAN oybirliği ile seçilmişlerdir.
3-Hukuk Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Ali METİN, Zümbül Odaman TAŞKIN, Mehmet Zeki GÜNDOĞDU ve Fazıl Uğur SOYLU oybirliği ile seçilmişlerdir.
4-Tarife Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Mehmet Zeki GÜNDOĞDU, Ali METİN, Nihat DURUK ve Mustafa SARMUSAK oybirliği ile seçilmişlerdir.
5-Sağlık Ve Çevre Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Salih AKVERDİ, Abdulhamit ŞEKER,Orhan NARİN ve Aziz YILMAZ oy birliği ile seçilmişlerdir.
6-Esnaf Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Gökhan CEYHAN, Hamit FIRAT, Necati EROL ve Vahdettin BAYEZİT oybirliği ile seçilmişlerdir.
7-Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonuna; Meclis ÜyelerindenYusuf SERTKAYA, Sirhet ÖZDER, Abdulbasıt AYDIN ve Gülay Yedekçi ARSLAN oybirliği ile seçilmişlerdir.
8-Gençlik ve Spor Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Hamit FIRAT, Nihat DURUK, Abdulbasıt AYDIN ve Mehmet Suat ÖZCAN oybirliği ile seçilmişlerdir.
9- Engelliler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Necati EROL, Sirhet ÖZDER, Mehmet MARANKİ ve Abdulhamit ŞEKER oy birliği ile seçilmişlerdir.
10- Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Zeki DEMİR, Ramiz POLAT, Nilüfer TÜRÜTGEN ve Cemil ÇİFTÇİ oybirliği ile seçilmişlerdir.
11- Turizm Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Zümbül Odaman TAŞKIN, Serkan KEBAPÇI, Mehmet SARITEMUR,ve Aziz YIMAZ oybirliği ile seçilmişlerdir.
12- Tüketiciyi Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Serkan KEBAPÇI, Salih AKVERDİ, Mehmet SARITEMUR ve Mehmet MARANKİ oybirliği ile seçilmişlerdir.
13- Dış İlişkiler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Tansel KAYA, Nilüfer TÜRÜTGEN, Yahya ATICI, Vahdettin BEYAZIT Oybirliği ile seçilmişlerdir.kabul edildi.
2012/37

Fatih Belediyesi sınırları içerisinde kalan kadastral verilerin ve tapu sicil bilgilerinin verilmesi ve döner sermaye ücretlerinin düzenlenmesi hususunda protokol düzenlenmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.


Teklif ve Karar olarak Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/38

Belediye hizmetlerinin ekonomik ve hızlı yürütülmesi için araç kiralama hizmet alımı ihalesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/39

Devlet Demir Yollarına ait ada ve parselin ifraz ve tevhid sonucu oluşacak yeni parsellerin takası hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/40

Fatih Akşemsettin mah.445 pafta 2057 ada 72 parsel Fatih Belediyesi adına ihdas edilip, Belediyemiz adına tescil edildikten sonra tescil sonucu oluşan yeni parselin satışı hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/41

İstanbul’da meydana gelebilecek olası deprem,sel gibi doğal afetler veya diğer çeşitli sebeplerle(yangın,su basması,bina çökmesi v.s.) zarar gören vatandaşlarımıza en kısa zamanda hizmet verebilmek amacıyla yapılacak yardımların yardım sandığı üzerinden süratle yapılabilmesi için “Yardım Sandığı Yardım Üst Limiti’nin ” 50.000,00 TL.olarak belirlenmesi hakkında.

Gündemde kalmak şartıyla aynı komisyonlara iadesi Oybirliği ile kabul edildi
2012/42

Belediyemizin kardeş şehri Lübnan Cumhuriyeti Trablus Belediyesi tarafından yapılan daveti üzerine; Başkanlığımızın söz konusu daveti değerlendirmesi neticesinde, Belediyelerimizin arasında dostluk ve işbirliğini geliştirmek amacı ile gerçekleştirilmesi düşünülen İnceleme gezisi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/43

Fatih Belediye Başkanlığımızın 01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında ihtiva eden Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkında.

2011 Faaliyet Raporu Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin