-A A+

2012 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

06 - 08 -10 ŞUBAT 2012 / 09:00

2012 OCAK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2012/1

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununu 20. maddesi gereğince her ayın ilk haftası toplantılarına başlamaktadır. 2012 yılı Temmuz ayında Belediye Meclisinin tatil edilmesi ve diğer aylarda Çalışma takviminin belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2012/2

Denetim Komisyonuna üye seçimi hakkında.

Yapılan gizli oylama sayımı neticesinde; Meclis Üyeleri M. Zeki GÜNDOĞDU , Serkan KEBAPÇI , Orhan NARİN ve Fazıl Uğur SOYLU Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.
2012/3

Denetim Komisyonunda uzman kişi çalıştırılması ve ödenecek ücret hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2012/4

Fener-Ayvansaray Arası Yenileme Avan ve Yenileme Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması İşi’nde, Belediye proje geliştirme payı olarak önerilen ve ihale komisyonunca uygun görülen %2.00 paya tekabül edecek yapı alanlarının proje kapsamında kalan küçük pay sahipleri lehine değerlendirilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/5

Fatih- Mollagürani Mahallesi, Oğuzhan Caddesi N0:19 Fatih/İst. adresinde bulunan belediyemize ait 5. kat 37 Nolu büronun merkez ofisi olarak kullanılmak üzere 10 yıl süreyle “ İslam Ülkeleri Akademisyen-Yazarlar Birliği” ne bedelsiz (tahsisi) kullanım hakkının verilmesi hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/6

5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (b) bendine göre, İlçemiz sınırları dahilinde bulunan Amatör Spor Kulüplerine yardım yapılabilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/7

5393 sayılı Belediye Kanunun 32.maddesi uyarınca; Meclis Başkan ve Meclis Üyeleri ile aynı yasanın 49.maddesi uyarınca Meclis Üyesi Başkan Yardımcılarına huzur hakkının belirlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/8

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payından Yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresinden ödenek sağlanması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/9

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, Belediyemizde 2012 yılı içinde ekli listede belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin belirlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/10

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 01.06.2012 tarihi ile 28.09.2014 tarihi arasında 850 gün (28 ay) olarak Belediye Kanunu’nun 67. maddesine göre gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri kapsamında ihale edilmesi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/11

Fatih Mollagürani mahallesi Oğuzhan caddesi n0.19 Fatih adresinde bulunan Belediyemize ait 5.kat 37 nolu (106.m2) büronun 15 yıl süreyle kiralanması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/12

2012 Yılı Tezgah kurma bedelleri hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/13

2012 yılı Ruhsat Ücret tarifesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin