-A A+

2012 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

06 - 08 -10 ŞUBAT 2012 / 09:00

2012 ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2012/14

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Makine ve Elektrik Bürosunun 2012 Ücret tarifesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/15

Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Fatih İlçe Müftülüğünce çevre düzenlenmesi yapılan çeşitli birimlerin iç avlularında kullanılmak üzere 70 adet tente temin edilebilmesi ve taleplerinin karşılanması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/16

Fatih-Eski: Canbaziye Yeni: Silivrikapı Mah, 1341 ada, 1 parsel üzerinde bulunan Silivrikapı Semt Konağı ile, Fatih –Sinanağa Yeni: Zeyrek Mahallesi, 2410 ada, da Kadı Çeşme parkı içinde bulunan Semt Konaklarına “PTT Genel Müdürlüğü tarafından bila bedel 10 yıl (on yıl) süreyle ödeme noktasının konulması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/17

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payından Yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresinden ödenek sağlanması hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi
2012/18

Fatih İlçesinin tarihi dokusunun korunarak yaşatılması ve yenilenerek hayata kazandırılması amacıyla, Fatih İlçesi, Zeyrek Koruma Bölgesi 1. Etap 14 Adet S.M.Ö Yapının Basit Bakım-Onarım Yapım İşi” 2011 yılında bitirilmesi mümkün olmadığından 2011-2012 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2012/19

12.09.2010 tarih ve 27697 sayılı resmi gazetede yayımlanarak tekrar yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik” çerçevesinde 26 adet dolu memur kadrosunda derece değişikliği ile 4 adet boş memur kadrosunda ünvan ve derece değişikliği yapılabilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/20

Belediyemiz hizmet sınıflarına göre Norm Kadro teknik personel kadro sayısının 105 olarak belirlenmesi ile 16 adet münhal kadronun hizmet sınıfı, unvan ve derecesinde değişiklik yapılması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/21

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesi çerçevesinde münhal bulunan 9 adet boş memur kadrosu ile 100 adet boş işçi kadrosunun iptal edilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/22

Belediyemizde 2012 yılı içinde ekli listede belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele 15.01.2012 tarihinden itibaren ödenecek ek ödeme tutarlarının belirlenmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2012/23

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personeline 2012 mali yılında yapılacak fazla mesai ücretinin verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin