-A A+

2013 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

02 - 04 -06 ARALIK 2013 / 09:00

2013 ARALIK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2013/184

Belediyemiz, 2014 yılı Ruhsat Ücret tarifesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/185

Belediye Meclisimiz, 10.08.2012 tarihli ve 2012/64 sayılı Kararı ile kurulan “İstanbul Fotoğraf Müzesi'nin halkımıza sunulabilmesi için 2014 yıllarında uygulanacak ücretler ile ziyaret gün ve saatlerinin belirlenmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi
2013/186

Ödenek aktarması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/187

Belediyemizce yürütülmekte olan Tescilli Eski Eser Restorasyon işleri 2013-2014 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/188

Hüsambey-Kırkçeşme ve Şeyh Resmi Yenileme Alanı Revizyon Avan Projesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/189

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 26 pafta, 33 ada, 30 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/190

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 213 pafta, 865 ada, 22 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/191

Fatih İlçesi, Katip Kasım Mahallesi 144 pafta, 785 ada, 2 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/192

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 366 pafta,1509 ada,1 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin