-A A+

2013 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

02 - 04 -06 ARALIK 2013 / 09:00

2013 ARALIK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2013/184

Belediyemiz, 2014 yılı Ruhsat Ücret tarifesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/185

Belediye Meclisimiz, 10.08.2012 tarihli ve 2012/64 sayılı Kararı ile kurulan “İstanbul Fotoğraf Müzesi'nin halkımıza sunulabilmesi için 2014 yıllarında uygulanacak ücretler ile ziyaret gün ve saatlerinin belirlenmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi
2013/186

Ödenek aktarması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/187

Belediyemizce yürütülmekte olan Tescilli Eski Eser Restorasyon işleri 2013-2014 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/188

Hüsambey-Kırkçeşme ve Şeyh Resmi Yenileme Alanı Revizyon Avan Projesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/189

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 26 pafta, 33 ada, 30 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/190

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 213 pafta, 865 ada, 22 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/191

Fatih İlçesi, Katip Kasım Mahallesi 144 pafta, 785 ada, 2 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/192

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 366 pafta,1509 ada,1 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin