-A A+

2013 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

07 - 09- 11 - 21 - 23 - 25 EKİM 2013 / 09:00

2013 EKİM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2013/165

Fatih-Kalenderhane Mahallesi, 668 ada, 43 parsel sayılı 107.19m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın satışı hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/166

Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi 1248 ada, 4 parselin Gümüş Yüksük Sokaktan cephe alan kısmına ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/167

Fatih İlçesi, İskender Paşa Mahallesi 180 Pafta, 1065 ada 95 Parsel ve Bitişiğindeki Tescil Harici Alana İlişkin Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/168

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 62 pafta, 86 ada, 32 ve 33 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/169

Belediyemizin 2014 yılı yıllık performans programı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/170

Belediyemiz 2014 Yılı Mali Yılı Bütçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin