-A A+

2013 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

07 - 09- 11 - 21 - 23 - 25 EKİM 2013 / 09:00

2013 EKİM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2013/165

Fatih-Kalenderhane Mahallesi, 668 ada, 43 parsel sayılı 107.19m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın satışı hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/166

Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi 1248 ada, 4 parselin Gümüş Yüksük Sokaktan cephe alan kısmına ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/167

Fatih İlçesi, İskender Paşa Mahallesi 180 Pafta, 1065 ada 95 Parsel ve Bitişiğindeki Tescil Harici Alana İlişkin Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/168

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 62 pafta, 86 ada, 32 ve 33 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/169

Belediyemizin 2014 yılı yıllık performans programı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/170

Belediyemiz 2014 Yılı Mali Yılı Bütçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin