-A A+

2013 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

02-04-06 EYLÜL 2013 / 09:00

2013 EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2013/134

Fatih, Mevlanakapı Mahallesi, 355 pafta, 1409 ada, 9 parselde 2 adet beton köşk tipi Trafo Merkezi yeri olarak ayrılmasına ve bu alanın BEDAŞ Genel Müdürlüğü adına bedelsiz tahsisi hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/135

Mülkiyeti Belediyemize ait; Fatih - Mevlanakapı Mahallesi, 1409 ada, 9 parsel sayılı 7.927,00m2 alanlı taşınmaz üzerine yaptırılan Yurt binasının Proje doğrultusunda Eğitim Merkezi olarak kullanılmak üzere Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) adına 25 yıla kadar bedelsiz tahsisi hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi
2013/136

Başkanlığımızdan talep edilen, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği bünyesinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak Trafik Çekici aracının tahsis edilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi
2013/137

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payından Yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresinden ödenek sağlanması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/138

Fatih İlçesi 3. Bölge Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Onarım İşi’nin hizmet dağılımının ve mali ödeneklerinin devam etmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/139

Süleymaniye Yenileme Alanı avan projesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi
2013/140

Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik kapsamında hizmet gereği müktesiplerine göre boş ve dolu memur kadrolarında derece değişikliği hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi
2013/141

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 54 ada, 15 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/142

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına62 pafta, 86 ada, 32 ve 33 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/143

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 865 ada, 22 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/144

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama ile 670 ada 31,46,47 parsellere ve 1785 ada 6, 36, 37 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/145

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama ile 1364 ada, 2, 4, 5, 6 ve 7 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/146

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 2830 ada, 55 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/147

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 2874 ada, 16 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/148

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 71 ada, 8,9,10,56,57 parsellerde itiraz dilekçesi hakkına.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/149

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 554 ada, 11-12-14-15-16 parsellerde itiraz dilekçesi hakkına.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/150

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama , 558 ada, 3 parselde itiraz dilekçesi hakkına.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/151

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama, 558 ada, 16-17 parselde itiraz dilekçesi hakkına.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/152

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama, 611 ada, 11 ve 12 parselde itiraz dilekçesi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/153

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama, 838 ada, 12 parselde itiraz dilekçesi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/154

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama, 1224 ada, 8 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/155

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama, 1387 ada, 4 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/156

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama, İstanbul Deniz Otobüsleri tarafından verilen itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/157

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama, 2299 ada, 10-12 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/158

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama, 216 ada, 23 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/159

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama, 1160 ada, 53 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/160

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama, Konaklama alanı itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/161

Yedikule İlköğretim Okulu’na İlişkin Plan tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/162

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama, İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/163

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 297 pafta, 1864 ada 10 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/164

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2527 ada , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 41, 45, 47, 51, 53, 56, 57 ve 58 nolu parseller ile 1016 ada 15,45 nolu parseller, 1008 ada, 2160 ada, 1010 ada, 2168 ada, 1011 ada, 1016 ada, 2527 ada ile 1018 ada tamamında yer alan taşınmazlara ilişkin itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin