-A A+

2013 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

03 - 05 - 07 HAZİRAN 2013 / 09:00

2013 HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2013/94

2013 Yaz Spor Okulları Ücret Tarifesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/95

Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik kapsamında hizmet gereği memur kadrolarında ünvan ve derece değişikliği yapılması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi
2013/96

Seyitömer Mahallesi Fındıkzade Çukurbostan Parkı ve Şehremini Mahallesi Büyük Saray Meydanına Mobese kamera sisteminin temin edilip konulması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi
2013/97

İstanbul Sulukule Projesi Fatih Belediyesi'ne ait taşınmazlar ve bağımsız bölümlerin ihtiyaç halinde,2886 sayılı yasaya göre satışı veya ihale yoluyla müzayede usulüyle müzayede mahallinde satışı hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/98

Mülkiyeti Belediyemize ait olan gayrimenkulün, ihtiyaç halinde satışı için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/99

Başkanlığımızdan talep edilen, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği bünyesinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak Trafik Çekici aracının tahsis edilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/100

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 427 pafta, 1844 ada, 4 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/101

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 125 ada, 32 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/102

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 118 pafta, 920 ada, 15 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/103

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 193 pafta, 1317 ada, 14 ve 15 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/104

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 357 pafta, 1408 ada, 18 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/105

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 149 pafta, 796 ada, 47 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/106

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 367 pafta, 1491 ada, 2-3-4-5 ve 33 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/107

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 254 pafta, 2186 ada, 31 ve 32 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/108

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 332 pafta, 1078 ada, 16 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/109

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 1445 ada 31 parsel, 2050 ada 66 parsel ve 479 ada 37 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/110

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 515- 516 pafta Planına 2830 ada, 55 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/111

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama planına 519 pafta, 2875 ada, 1 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi
2013/112

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama planına 298 pafta, 1832 ada, 1 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi
2013/113

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama planına 411 pafta, 1737 ada, 31 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi
2013/114

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama planına 147 pafta, 105 ada, 19 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi
2013/115

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 161 pafta, 923 ada, 8 - 23 ve 24 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi
2013/116

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama planına 436 pafta, 2007 ada, 23 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi
2013/117

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 519 pafta, 2874 ada, 13 ve 14 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi
2013/118

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 32 pafta, 245 ada, 18 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi
2013/119

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 1747 ada, 5 ve 6 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi
2013/120

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hatice Sultan ve Neslişah Mahalleleri’nin Avan Proje gereği, yeni oluşan sokaklara isimlerinin verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi
2013/121

Fener-Ayvansaray Arası Yenileme Avan ve Yenileme Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması İşi’ hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi
2013/122

5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (b) bendine göre, İlçemiz sınırları dahilinde bulunan Amatör Spor Kulüplerine yardım yapılabilmesi hakkındaki sözlü önergesi.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin