-A A+

2013 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

04 - 06 -08 MART 2013 / 09:00

2013 MART AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2013/40

2012 yılında hazırlanan ve yıllara sari olarak düşünülen FATİH 1. BÖLGE BAKIM ve ONARIM İŞLERİ’nin dosyasının sözleşme bedeli tamamlanabilmesi için hizmet dağılımı ile mali ödeneklerinin 2013 yılı ile 2014 yılının Ağustos ayı sonuna kadar devam etmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
2013/41

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'na 1507 ada 3 parsel itirazı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
2013/42

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına Kamu Kurum ve Kuruluşların itirazı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
2013/43

Balkanlara yapılacak teknik inceleme gezisi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
2013/44

Hüsambey-Kırkçeşme ve Şeyh Resmi Yenileme Alanı Avan Projesi hakkında.

Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2013/45

Süleymaniye Yenileme Alanının içerisinde kalan, 498 adanın Yenileme Avan Projesi hakkında.

Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2013/46

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'na 69 adet itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/47

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'na 73 adet itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/48

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'na, 131 adet Vakıflar Genel Müdürlüğü ve şahıs itirazları hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/49

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (d) bendi gereği, İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hatice Sultan ve Neslişah Mahalleleri’nin 1. Grup 2 Nolu Yenileme Alanları Proje ve Uygulamalarına İlişkin 6 No’ lu Ek Protokol” kapsamında bedelinin ödenmesine ilişkin karar alınması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin