-A A+

2013 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

01 - 03- 05 NİSAN 2013 / 09:00

2013 NİSAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2013/50

5393 sayılı Kanunun 33.maddesine istinaden yapılan imi Encümen Üyeliği seçimi hakkında.


Meclis Üyeleri, Gökhan CEYHAN, Bora SELİM ve Zeki DEMİR bir yıl için Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.
2013/51

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden yapılan İhtisas Komisyonlarının her birine yeteri kadar üye seçilmesi hakkında.

1-Bütçe Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Orhan NARİN, Yahya ATICI, Tansel KAYA ve Soner ÖZİMER oybirliği ile seçilmişlerdir.

2-İmar Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Bora SELİM, Yusuf SERTKAYA, Ramiz POLAT ve Gülay YEDEKÇİ ARSLAN oybirliği ile seçilmişlerdir.

3-Hukuk Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Ali METİN, Zümbül Odaman TAŞKIN, Mehmet Zeki GÜNDOĞDU ve Fazıl Uğur SOYLU oybirliği ile seçilmişlerdir.

4-Tarife Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Mehmet Zeki GÜNDOĞDU, Ali METİN, Nihat DURUK ve Mustafa SARMUSAK oybirliği ile seçilmişlerdir.

5-Sağlık Ve Çevre Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Salih AKVERDİ, Abdulhamit ŞEKER,Orhan NARİN ve Aziz YILMAZ oy birliği ile seçilmişlerdir.

6-Esnaf Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Gökhan CEYHAN, Hamit FIRAT, Necati EROL ve Vahdettin BAYEZİT oybirliği ile seçilmişlerdir.

7-Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonuna; Meclis ÜyelerindenYusuf SERTKAYA, Sirhet ÖZDER, Abdulbasıt AYDIN ve Gülay Yedekçi ARSLAN oybirliği ile seçilmişlerdir.

8-Gençlik ve Spor Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Hamit FIRAT, Nihat DURUK, Abdulbasıt AYDIN ve Mehmet Suat ÖZCAN oybirliği ile seçilmişlerdir.

9- Engelliler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Necati EROL, Sirhet ÖZDER , Abdulhamit ŞEKER ve Mehmet MARANKİ oy birliği ile seçilmişlerdir.

10- Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Zeki DEMİR, Ramiz POLAT, Nilüfer TÜRÜTGEN ve Cemil ÇİFTÇİ oybirliği ile seçilmişlerdir.

11- Turizm Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Zümbül Odaman TAŞKIN, Serkan KEBAPÇI, Mehmet SARITEMUR,ve Aziz YIMAZ oybirliği ile seçilmişlerdir.
12- Tüketiciyi Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Serkan KEBAPÇI, Salih AKVERDİ, Mehmet SARITEMUR ve Mehmet Suat ÖZCAN oybirliği ile seçilmişlerdir.

13- Dış İlişkiler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Tansel KAYA, Nilüfer TÜRÜTGEN, Yahya ATICI ve Hikmet ÖZ Oybirliği ile seçilmişlerdir.
2013/52

Balkanlara yapılacak Teknik ve İnceleme gezisi hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/53

Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Yarbaşı Belde Belediye Başkanlığının talebi gereği, bir kuleli 2 takım oyun grubunun verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/54

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına 1288ada 22 parsel yere 39 adet itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/55

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 624 ada 31 parsele Şahıs itirazı dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/56

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 1021 ada 42 parsele Şahıs itirazı dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/57

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 773 ada 13 parsele Şahıs itirazı dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/58

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 2558 ada 50 parsele Şahıs itirazı dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/59

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 2047 ada 44 parsele Dernek itirazı dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/60

Fatih İlçesi, İskender Paşa Mahallesi 181 Pafta, 2452 ada, 48,54 sayılı parsellere ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/61

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına 668 ada 8 parsele Özel Vakıf itirazı dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/62

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 1710 ada 73(E:18-19) parsele Şahıs itirazı dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/63

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına 1334 ada 22 parsele Emlak ve İstimlak Müdürlüğü itirazı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/64

Mülkiyeti Belediyemize ait olan gayrimenkulün, ihtiyaç halinde satışı için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi
2013/65

Fatih İlçesi Eski: Müftüali, Yeni: Alikuşçu mahallesi, 2461 ada, 17 parsel sayılı yerde 64.71 m2 alanlı taşınmaz, Camii alanında kalması nedeniyle Belediye adına satın alınması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/66

Siirt İli, Baykan İlçesi Ziyaret Belediyesi tarafından ,Başkanlığımızdan talep edilen 100 adet çöp konteyneri ve 40 adet bank verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/67

Fatih İlçesinde ikamet eden vatandaşlarımızın birinci derece yakınlarının vefat etmesi durumunda araç tahsis edilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/68

2012 yılında hazırlanan FATİH 2. BÖLGE(KOCAMUSTAFAPAŞA) BAKIM ve ONARIM İŞLERİ’nin dosyasının sözleşme bedeli tamamlanabilmesi için hizmet dağılımı ile mali ödeneklerinin 2013 yılı ile 2014 yılının Ağustos ayı sonuna kadar devam etmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/69

Belediye Başkanlığımız Hizmet binasında kullanılan 10 adet tabancanın M.K.E kurumuna hibe edilmesi ve hibe edilebilmesi için mutemet tayin edilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/70

Süleymaniye Yenileme Alanın içerisinde kalan 572 adanın revizeli Yenileme Avan Projesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/71

Fatih ilçesi, Üniversite Alanında Kalan, Fatih Belediyesi adına yoldan ihdas parseli olarak tescil edildikten sonra ihdasen oluşan bu parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) bendinde göre İstanbul Üniversitesi adına bedelsiz devri hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/72

Mülkiyeti İdaremize ait olan; Fatih- Eski: Sinanağa Yeni: Zeyrek Mahallesi, Mektepli Sok. 455 pafta, 2435 ada, 29 parsel sayılı 264.63m2 alanlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 25 yıla kadar kiralanması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/73

Fatih Belediye Başkanlığımızın 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında ihtiva eden Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkında.

2012 Faaliyet Raporu Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin