-A A+

2013 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

07 - 09 - 11 OCAK 2013 / 09:00

2013 OCAK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2013/1

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununu 20. maddesi gereğince her ayın ilk haftası toplantılarına başlamaktadır. 2013 yılı Ağustos ayında Belediye Meclisinin tatil edilmesi ve diğer aylarda Çalışma takviminin belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2013/2

Denetim Komisyonuna üye seçimi hakkında.

Yapılan gizli oylama sayımı neticesinde; Meclis Üyeleri Serkan KEBAPÇI, Orhan NARİN, M. Zeki GÜNDOĞDU ve Fazıl Uğur SOYLU Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.
2013/3

Denetim Komisyonunda uzman kişi çalıştırılması ve ödenecek ücret hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2013/4

2013 yılı Ruhsat Ücret tarifesi hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/5

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince, 2 adet boş memur kadrosunun ünvan ve derece değişikliği ile 5 adet dolu memur kadrosunda da mükteseplerine göre derece değişikliği yapılması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/6

Çin Halk Cumhuriyeti Şangay İli Minhang Belediyesi ile ilgili Kardeş Şehir çalışmaları hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/7

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyeleri ile aynı yasanın 32. Maddesi uyarınca Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/8

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, Belediyemizde 2013 yılı içinde belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin belirlenmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/9

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payından Yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresinden ödenek sağlanması hakkında..

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/10

Yedikule-Yenikapı III.Etap Yenileme Avan Projesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/11

Yedikule-Yenikapı III.Etap Yenileme Avan Proje Tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/12

Hüsambey-Kırkçeşme Yenileme Alanı Avan Projesi hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/13

Nişanca-Sultanahmet Bölgesi Yenileme Alanı, 1. Etap olarak belirlenen alan dışında kalan bölümünün, yenileme alanı kapsamından çıkarılması hakkında.

Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2013/14

Halktaş Fatih Belediyesi İnşaat Akaryakıt Temizlik Eğitim Otapark İşletmeciliği İç ve Dış. Tic. A.Ş’nin almış olduğu Yönetim Kurulu Kararına istinaden Sermayesinin Bağcılar Belediyesi Başak İnşaat Taah.Tur.San ve Tic.A.Ş’ye devri hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/15

Emin Turizm Organizasyon Tic. A.Ş’nin almış olduğu Yönetim Kurulu Kararına istinaden Sermayesinin Bağcılar Belediyesi Başak İnşaat Taah.Tur.San ve Tic. A.Ş’ye devri hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/16

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına, teknik hatalarla ilgili itiraz hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/17

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına , 2389 ada, 233 parsele yapılan itiraz hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/18

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün itirazı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin