-A A+

2013 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

04 - 06 - 08 ŞUBAT 2013 / 09:00

2013 ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2013/19

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılan araçların ekonomik ömrünü doldurması sebebiyle 5 adet otobüs alınması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
2013/20

Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan camilerin iç havlularında kullanılmak üzere 100 adet tente alınması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
2013/21

Mülkiyeti Belediyemize ait olan gayrimenkullerin ihtiyaç halinde satışı için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/22

Nişanca-Sultanahmet Bölgesi Yenileme Alanı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
2013/23

Süleymaniye Yenileme Alanının Avan Projeleri hakkında.

Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2013/24

Fatih İlçesi, Aksaray Meydanı ve Çevresi Yayalaştırma Trafik Meydan Düzenlemesi Projesi 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/25

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personeline 2013 mali yılında yapılacak fazla mesai ücretinin verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
2013/26

Fatih-Hırka-i Şerif Mahallesi, 450 pafta, 2089 ada, 24 parsel sayılı 287.81m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilişim Üssü” yapılmak üzere Maliye Hazinesi adına bedelsiz devri hususunda karar alınması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
2013/27

Fatih Kaymakamlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere yakıt ikmallerini de sağlayacak şekilde 1 adet araç kiralama suretiyle karşılanması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
2013/28

5393 sayılı Belediye Yasasının 49.maddesi uyarınca, yasada belirlenen kadro karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretin belirlenmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
2013/29

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince, 1 adet THS sınıfı boş memur kadrosunda ünvan ve derece değişikliği ile 3 adet Zabıta Komiser Yardımcısı kadrosunun iptal edilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
2013/30

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince hizmet gereği 1adet GİH ve 2 THS sınıfı olmak üzere toplam 3 adet boş memur kadrosunda ünvan ve derece değişikliği yapılamsı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
2013/31

Mülkiyeti Belediyemize ait olan gayrimenkullerin ihtiyaç halinde satışı için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/32

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payından Yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresinden ödenek sağlanması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
2013/33

Fatih 1/1000 ölçekli K.A.U.İ. Planına Kamu Kurum ve Kuruluş itirazları hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/34

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün itirazı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/35

Fatih 1/1000 ölçekli K.A.U.İ. Planına 1507 ada 3 parsele itirazı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
2013/36

Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına çalışan dernek statüsü verilen İlim Yayma Cemiyeti, Başkanlığımıza başvurarak yurtlarında kalan ihtiyaç sahibi öğrenciler için gıda yardımı talepleri hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/37

İl Emniyet Müdürlüğünün 15 adet Kamera ve Ekipman talebi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
2013/38

İHH İnsani Yardım Vakfının talepleri gereği Suriyeli mültecilere yönelik insani yardımların yapılması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edildi
2013/39

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( f ) fıkrası gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Makine ve Elektrik Bürosunun 2013 Yılı Ücret Tarifesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin