-A A+

2013 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

01 - 03 - 05 TEMMUZ 2013 / 09:00

2013 TEMMUZ AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2013/123

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama planına 515 pafta, 2830 ada, 19 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/124

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 27.Maddesinin 5.Fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla Belediyemize şartlı hibe yapılabilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/125

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 maddesi gereğince Belediye Bütçesine 57.000.000.- TL ek ödenek konulması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/126

Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik kapsamında hizmet gereği 1 adet GİH sınıfı kadrosunda ünvan ve derece değişikliği yapılabilmesi ve yıllık sözleşme ile çalıştırılan personele ödenecek net ücretin belirlenmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/127

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere Bir adet sepetli (içten çıkmalı, kabinli ve 15 metre) araç alınması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/128

İstanbul Fatih İlçesi Sulukule Projesi Fatih Belediyesi'ne ait taşınmazlar ve bağımsız bölümlerin,ihtiyaç halinde, 2886 sayılı yasaya göre 25 yıla kadar Kiralanması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.


Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/129

Fatih Eski: Neslişah Yeni: Kara Gümrük Mahallesi, 463 pafta, 2599 ada, 262 parsel sayılı 3.060,25m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın, 2886 sayılı yasa gereğince kat karşılığı olarak ihale edilmesi hususunda karar alınması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/130

Fatih İlçesi dahilinde bulunan havuzlarda 12 aya süreli Bakım Onarım ve Temizlik yapılması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/131

Süleymaniye Yenileme Alanı avan projesi hakkında.

Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2013/132

Fatih İlçesi, Yedikule-Belgrad kapısı Arası Revizyon Yenileme Avan Projesi hakkında.

Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2013/133

Fatih İlçesi,Beyazıtağa,Ereğli Mahalleleri Yenileme Avan Projesi hakkında.

Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin