-A A+

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

01- 03 -05 ARALIK 2014 / 09:00

2014 ARALIK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2014/249

İhtisas Komisyonlarında,İmar Komisyonunda yapılan değişiklik hakkında

Meclis Üyesi Bora SELİM'in yerine İmar Komisyonu üyeliğine Meclis Üyesi Tacettin CİVRİZ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/250

Süleymaniye Yenileme Alanı, 962 adanın ada avan Projesi hakkında.

Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2014/251

Fatih, Şehsuvar Mahallesi, 163 ada, 52 parsel sayılı 1018M2 alanlı taşınmaz üzerinde bulunan İstanbul Fotoğraf Müzesinin üst katının ve zemin kattaki eski yemekhane olarak kullanılan yerin 5393 sayılı Kanunun 18. maddesinin(e) bendi gereği Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere Fatih Tapu Müdürlüğü adına 2 (iki) yıl süreyle bedelsiz tahsisi, ayrıca Basit bakım onarımlarının Belediyemizce yapılması hususlarında Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/252

Fatih-Kalenderhane Mahallesi, 668 ada, 43 parsel sayılı 107.19m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın satışı hususunda, Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/253

Fatih- Eski, Eminönü Sultanahmet Mahallesi, 56 ada, 29 parsel sayılı 60.92m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın satışı hususunda, Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında .

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/254

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1816 ada,10 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/255

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 280 pafta,1839 ada,24 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/256

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 280 pafta1839 ada,35 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/257

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1864 ada,20 ve 21 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/258

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1879 ada 17 ve 50 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/259

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1913 ada 158 ve 168 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/260

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1933 ada 39 ve 48 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/261

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2130 ada, 69 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/262

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1342 ada, 25,26,48,50 parsellerde itiraz Dİlekçesinin, 20.10.2014 tarih, 2014/192 sayılı alınan meclis kararında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen Plan İşlem Numarası Meclis Kararında, PİN:UİP-2657,82 yerine sehven UİP2657,87 olarak yazıldığından yeniden karar alınması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/263

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1758 ada,1 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/264

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1863 ada,3, 44 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/265

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2160 ada,36 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/266

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,2192 ada,9 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/267

Fatih İlçesi, Yavuz Sinan Mahallesi, 562 ada, 20 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/268

Süleymaniye Yenileme Alanı 513, 519 adaların Avan Projesi hakkında.

Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2014/269

Süleymaniye Yenileme Alanı 562,563 adaların Avan Projesi hakkında.

Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2014/270

Süleymaniye Yenileme Alanı 609,610,611,559,558 adaların Avan Projesi hakkında.

Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi
2014/271

Fatih ilçesi, Ayvansaray Mahallesi (Eski Atik Mustafa Paşa Mahallesi), 2672,2867,2868-2869 adaları içeren Revize Yenileme Avan Projesi hakkında.

Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi
2014/272

Belediye Meclisimiz, 10.08.2012 tarihli ve 2012/64 sayılı Kararı ile kurulan “İstanbul Fotoğraf Müzesi'nin halkımıza sunulabilmesi için 2015 yıllarında uygulanacak ücretler ile ziyaret gün ve saatlerinin belirlenmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/273

2015 yılı Ruhsat Ücret tarifesi hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/274

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 95 adanın ada avan Projesi hakkında.

Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi
2014/275

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 95 adanın ada avan Projesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/276

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1569 ada, 65 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/277

Fatih,Eminönü 1/5000 ile 1/1000 Fonksiyon ölçekli Planına aykırı 218 ada, 55 parsel hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/278

Fatih,Eminönü 1/5000 ile 1/1000 Fonksiyon ölçekli Planına aykırı 913 ada, 74 parsel hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin