-A A+

2014 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

13 - 15- 17 -20 - 22 - 23 EKİM 2014 / 09:00

2014 EKİM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2014/164

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” nün lağvedilerek bu müdürlüğün iş ve işlemlerinin yürütülmek üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlanması, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü “oluşturulması ve “ Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü “ ile “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ”görev ve çalışma yönetmeliklerinin kabul edilmesi hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/165

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İdari Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 14+1 kişilik minibüs ve 4 adet Ford Courier tipi araçların Başkanlığımızca kiralama suretiyle karşılanması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/166

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İdari hizmetlerinde kullanılmak üzere 30 Adet Çelik Yelek, 1 Adet Koruyucu Özellikte Güvenlik Kabini alımı hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/167

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ve 5393 sayılı BelediyeKanunun 18.maddesi gereğince, 3 adet dolu GİH sınıfı, 1 adet dolu YHS sınıfı ve 2 adet dolu SHS sınıfı memur kadrosunda mükteseplerine göre derece değişikliği yapılması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/168

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 227 pafta,1098 ada, 36 ve 37 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/169

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 229 pafta,1134 ada, 64 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/170

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 305 pafta, 1160 ada, 195, 196 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/171

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 237 pafta,1167 ada, 24 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/172

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 237 pafta,1177 ada, 135 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/173

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 300 pafta,1191 ada, 174 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/174

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 309 pafta,1203 ada, 8 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/175

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 315 pafta,1225 ada, 2 ve 8 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/176

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1329 ada, 54, 118 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/177

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1335 ada, 33 ve 74 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/178

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1335 ada, 73 parsele itiraz dilekçesi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/179

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 20 pafta, 7 ada, 1 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/180

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 60 pafta, 72 ada, 37 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/181

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 160 ada, 7 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/182

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 18 pafta, 218 ada, 57 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/183

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 135 pafta,689 ada, 29 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/184

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 187 pafta,926 ada, 47 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/185

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 169 pafta,934 ada, 17 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/186

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 287 pafta,955 ada, 53 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/187

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 111 pafta,994 ada, 5 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/188

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1019 ada, 34 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/189

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 229 pafta,1072 ada, 31parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/190

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 329 pafta,1072 ada, 58, 59, 59 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/191

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 334 pafta,1074 ada, 23 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/192

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1342 ada 25, 26, 48 ve 50 parsellerin itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/193

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1412 ada, 83,93 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2014/194

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1415 ada, 7 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2014/195

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1439 ada, 13-37 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/196

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1477 ada, 40 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2014/197

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 366 pafta, 1505 ada,19,20,22 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2014/198

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 366 pafta, 1505 ada,23 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğ

 

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin