-A A+

2014 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

13 - 15- 17 -20 - 22 - 23 EKİM 2014 / 09:00

2014 EKİM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2014/164

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” nün lağvedilerek bu müdürlüğün iş ve işlemlerinin yürütülmek üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlanması, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü “oluşturulması ve “ Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü “ ile “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ”görev ve çalışma yönetmeliklerinin kabul edilmesi hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/165

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İdari Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 14+1 kişilik minibüs ve 4 adet Ford Courier tipi araçların Başkanlığımızca kiralama suretiyle karşılanması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/166

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İdari hizmetlerinde kullanılmak üzere 30 Adet Çelik Yelek, 1 Adet Koruyucu Özellikte Güvenlik Kabini alımı hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/167

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ve 5393 sayılı BelediyeKanunun 18.maddesi gereğince, 3 adet dolu GİH sınıfı, 1 adet dolu YHS sınıfı ve 2 adet dolu SHS sınıfı memur kadrosunda mükteseplerine göre derece değişikliği yapılması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/168

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 227 pafta,1098 ada, 36 ve 37 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/169

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 229 pafta,1134 ada, 64 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/170

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 305 pafta, 1160 ada, 195, 196 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/171

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 237 pafta,1167 ada, 24 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/172

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 237 pafta,1177 ada, 135 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/173

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 300 pafta,1191 ada, 174 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/174

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 309 pafta,1203 ada, 8 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/175

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 315 pafta,1225 ada, 2 ve 8 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/176

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1329 ada, 54, 118 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/177

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1335 ada, 33 ve 74 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/178

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1335 ada, 73 parsele itiraz dilekçesi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/179

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 20 pafta, 7 ada, 1 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/180

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 60 pafta, 72 ada, 37 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/181

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 160 ada, 7 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/182

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 18 pafta, 218 ada, 57 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/183

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 135 pafta,689 ada, 29 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/184

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 187 pafta,926 ada, 47 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/185

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 169 pafta,934 ada, 17 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/186

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 287 pafta,955 ada, 53 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/187

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 111 pafta,994 ada, 5 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/188

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1019 ada, 34 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/189

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 229 pafta,1072 ada, 31parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/190

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 329 pafta,1072 ada, 58, 59, 59 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/191

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 334 pafta,1074 ada, 23 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/192

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1342 ada 25, 26, 48 ve 50 parsellerin itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/193

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1412 ada, 83,93 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2014/194

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1415 ada, 7 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2014/195

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1439 ada, 13-37 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2014/196

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1477 ada, 40 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2014/197

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 366 pafta, 1505 ada,19,20,22 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2014/198

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 366 pafta, 1505 ada,23 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğ

 

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin