-A A+

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

01-03-05 EYLÜL 2014 / 09:00

2014 EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2014/121

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 782 ada, 8, 9, 15 ve 24 parsele itiraz dilekçesi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/122

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1074 ada, 58 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/123

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1157 ada, 6,7,8,9,10,11,12 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/124

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1230 ada, 17, 18 ve 19 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/125

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1237 ada, 8, 16 ve 17 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/126

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1348 ada, 15 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/127

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1412 ada, 21 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/128

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1600 ada, 148 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/129

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1702 ada, 46 ve 48 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/130

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1745 ada, 1 parsel ile 1746 ada 56 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/131

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1746 ada, 5 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/132

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1839 ada, 8, 9 ve 12 nolu parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/133

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1839 ada, 24 ve 33 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/134

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1839 ada, 100 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/135

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1839 ada, 116 ve 117 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/136

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1842 ada, 29 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/137

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1890 ada, 38 ve 127 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/138

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1979 ada, 72 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/139

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2241 ada, 41 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/140

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1987 ada, 51 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/141

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2441 ada, 3 ve 15 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/142

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 245 ada, 18 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/143

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1431 ada, 2-23-22-21 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/144

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1844 ada 24,25,26,27,28, 29,30,36,37,38,50,51 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/145

Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, 2390 ada, 87 ve 88 parsellere ilişkin Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/146

Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesi 334 Pafta, 1074 ada, 47 parsele ilişkin Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/147

Bütçe aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/148

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ve 5393 sayılı BelediyeKanunun 18.maddesi gereğince, 8 adet dolu memur kadrosunda mükteseplerine göre derece değişikliği yapılması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/149

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince, İl Belediye Tasnif Cetvelinin C-16 grubunda yer alması üzerine ihtiyaca binaen hizmet gereği 7 adet GİH sınıfı memur kadrosunun ihdas edilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/150

Fatih Neslişah Mahallesi 2490 ada 79 parsel sayılı 84,66 m2 alanlı taşınmazın kurumlar arası protokol ile TOKİ adına 1 TL iz bedeli karşılığında devri hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/151

Mülkiyeti Belediyemize ait; Fatih Eski: Denizabdal Yeni: Şehremini Mahallesi 419 pafta, 3022 ada, 12 parsel sayılı 72.80 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın satışı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/152

Mülkiyeti Belediyemize ait; Fatih Eski: Müftüali Yeni: Yavuz Sultan Selim Mahallesi 457 pafta, 2464 ada, 36 parsel sayılı 42.12 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın satışı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/153

Mülkiyeti Belediyemize ait; Fatih, Eski: Hocaüveyz Yeni: Akşemsettin Mahallesi, 443 pafta, 2074 ada, 15 parsel sayılı 33.90m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın satışı hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/154

Fatih, Binbirdirek Mahallesi, At Meyanı Caddesi, 101 ada, 48 parsel 13.830,50 m2 alanlı taşınmazın 420,80 m2’lık kısmında bulunan Sosyal Tesisinin, 25 yıla kadar kiralanması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/155

Fatih, Cerrahpaşa Mahallesi, Mihri Hatun Sokak, No:25 yanı, 1146 ada, 10 parsel 508,00 m2 alanlı taşınmaz ile 11 parsel, 1.496,00 m2 alanlı taşınmazların, yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli uygulanmasına veya kat karşılığı inşaatına 25 yıla kadar kiralanması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/156

Fatih, Seyidömer Mahallesi, Sırrı Paşa Sokak, 1732 ada, 10 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Fındıkzade Çukurbostan Parkı içerisinde, ekli krokide belirtilen mevcut Kafe'nin, 25 yıla kadar kiralanması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/157

Fatih, Eski: Hatip Muslahattin Yeni: Balat Mahallesi, 269 pafta, 1913 ada çukur bostanda mevcut bulunan 2 adet açık halı saha+kapalı soyunma odaları ve duş odaları+1 adet çay ocağı ile bitişiğinde bulunan WC’nin, 25 yıla kadar kiralanması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/158

Fatih, Rüstempaşa Mahallesi, Yeni Cami Caddesi, 384 ada, 129 parsel 336,00 m2 alanlı taşınmazın 190,95 m2’lık kısmında bulunan Sosyal Tesisinin, 25 yıla kadar kiralanması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/159

Fatih, Küçük Ayasofya Mahallesi, 3032 ada, 1 parsel 5.022,43m2 alanlı taşınmazın 438,84 m2’lık kısmında bulunan Spor Tesisinin , 25 yıla kadar kiralanması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/160

Arşiv Dijitalleştirmesi İhalesi Hakkında

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin