-A A+

2014 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

02 - 04 - 06 HAZİRAN 2014 / 09:00

2014 HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2014/70

İhtisas Komisyonlarındaki yapılan değişiklikler hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2014/71

Marmara Belediyeler Birliği Üyeliklerinden yapılan değişiklikler hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2014/72

Encümen Üyeliğinde yapılan değişiklik hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2014/73

Fatih İlçesi, Nişanca - Sultanahmet Bölgesi yenileme alanı hakkında.

Tekrar görüşülmek üzere Komisyonlara İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/74

Süleymaniye yenileme alanında bulunan 579 ada, 39 parselin ada Avan Projesi hakkında.

Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2014/75

Revize edilen”İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmeliğin 33.maddesi kapsamında hazırlanan “Fatih Belediye Başkanlığı Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik hakkında.

Tekrar görüşülmek üzere Komisyonlara İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/76

Çalıştırılabilecek sözleşmeli personele 2014 yılı içerisinde ödenecek net ücretlerin belirlenmesi hakkında.

01.06.2014 tarihinden geçerli olmak kaydıyla kabulü, Oybirliği ile kabul edildi.
2014/77

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğindeki değişiklikler hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/78

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 75 pafta, 170 ada 25 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/79

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 81 pafta, 218 ada 19 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/80

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 114 pafta, 727 ada 6 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/81

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 192 pafta, 1179 ada 28 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/82

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 315 pafta, 1228 ada 24 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/83

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 344 pafta, 1298 ada 15 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/84


Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 272 pafta, 2309 ada 15 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/85

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 722 pafta, 2385 ada 71 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/86

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 478 pafta, 2639 ada, 2-3-6 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/87

Nikah akit ücretlerinin yeniden tespit edilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/88

Fatih İlçesi, Nişanca - Sultanahmet Bölgesi yenileme alanı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/89

Revize edilen”İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmeliğin 33.maddesi kapsamında hazırlanan “Fatih Belediye Başkanlığı Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik hakkında.


Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/90

Batı Balkanları etkisi altına alan sel ve su baskınları sebebiyle Bosna Hersek ülkesine yardım edilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin