-A A+

2014 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

03 -05- 07 KASIM 2014 / 09:00

2014 KASIM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2014/223

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 373 pafta,1562 ada,54,71 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/224

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 421 pafta,1563 ada,30 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/225

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,382 pafta, 1566 ada,3 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/226

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 381 pafta,1569 ada,26 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/227

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,379 pafta,1600 ada,143,163 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/228

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 418pafta,1711 ada,64 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/229

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 414 pafta,1716 ada,19,21 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/230

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 410 pafta,1726 ada, 39 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/231

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 411pafta,1729 ada,37 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/232

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 412 pafta,1746 ada,13, 15 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/233

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1753 ada, 9,10,11,29 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/234

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1753 ada,16,37 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/235

Fatih İlçesi, Katip Kasım Mahallesi, 782 ada, 9 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/236

Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, 1133 ada, 11 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/237

Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 1227 ada, 27 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/238

Fatih İlçesi, Zeyrek Mahallesi, 2962 ada, 21 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/239

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ait Teknik Hatalar- Plan Notları itirazı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi
2014/240

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı cami-medrese ve sivil mimarlık örneği yapıların ihyasına yönelik İtirazlar hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/241

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( f ) fıkrası gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Makine ve Elektrik Bürosunun 2015 Yılı Ücret Tarifesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/242

Yurtdışı Teknik inceleme Tanıtım ve Temas programı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/243

Fatih,Eminönü 1/5000 ile 1/1000 Fonksiyon ölçekli Planına aykırı 817 ada, 1-2-3-4-5-6-22-23-24-25-26-27 parseller hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/244

Fatih,Eminönü 1/5000 ile 1/1000 Fonksiyon ölçekli Planına aykırı 799 ada, 2-3-4-5-6-18-19-20-24 parseller hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/245

Fatih,Eminönü 1/5000 ile 1/1000 Fonksiyon ölçekli Planına aykırı 798 ada, 15 parsel hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/246

Fatih,Eminönü 1/5000 ile 1/1000 Fonksiyon ölçekli Planına aykırı 775 ada, 35-36-37 parseller hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/247

Fatih,Eminönü 1/5000 ile 1/1000 Fonksiyon ölçekli Planına aykırı 694 ada, 1-5-13-14 parseller hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/248

Fatih,Eminönü 1/5000 ile 1/1000 Fonksiyon ölçekli Planına aykırı 695 ada, 5-6-7-8-9-10-31 parseller hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin