-A A+

2014 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

03 -05- 07 KASIM 2014 / 09:00

2014 KASIM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2014/223

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 373 pafta,1562 ada,54,71 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/224

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 421 pafta,1563 ada,30 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/225

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,382 pafta, 1566 ada,3 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/226

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 381 pafta,1569 ada,26 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/227

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,379 pafta,1600 ada,143,163 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/228

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 418pafta,1711 ada,64 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/229

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 414 pafta,1716 ada,19,21 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/230

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 410 pafta,1726 ada, 39 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/231

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 411pafta,1729 ada,37 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/232

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 412 pafta,1746 ada,13, 15 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/233

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1753 ada, 9,10,11,29 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/234

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1753 ada,16,37 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/235

Fatih İlçesi, Katip Kasım Mahallesi, 782 ada, 9 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/236

Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, 1133 ada, 11 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/237

Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 1227 ada, 27 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/238

Fatih İlçesi, Zeyrek Mahallesi, 2962 ada, 21 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/239

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ait Teknik Hatalar- Plan Notları itirazı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi
2014/240

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı cami-medrese ve sivil mimarlık örneği yapıların ihyasına yönelik İtirazlar hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/241

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( f ) fıkrası gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Makine ve Elektrik Bürosunun 2015 Yılı Ücret Tarifesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/242

Yurtdışı Teknik inceleme Tanıtım ve Temas programı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/243

Fatih,Eminönü 1/5000 ile 1/1000 Fonksiyon ölçekli Planına aykırı 817 ada, 1-2-3-4-5-6-22-23-24-25-26-27 parseller hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/244

Fatih,Eminönü 1/5000 ile 1/1000 Fonksiyon ölçekli Planına aykırı 799 ada, 2-3-4-5-6-18-19-20-24 parseller hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/245

Fatih,Eminönü 1/5000 ile 1/1000 Fonksiyon ölçekli Planına aykırı 798 ada, 15 parsel hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/246

Fatih,Eminönü 1/5000 ile 1/1000 Fonksiyon ölçekli Planına aykırı 775 ada, 35-36-37 parseller hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/247

Fatih,Eminönü 1/5000 ile 1/1000 Fonksiyon ölçekli Planına aykırı 694 ada, 1-5-13-14 parseller hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/248

Fatih,Eminönü 1/5000 ile 1/1000 Fonksiyon ölçekli Planına aykırı 695 ada, 5-6-7-8-9-10-31 parseller hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin