-A A+

2014 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

05 -07 -09 MAYIS 2014 / 09:00

2014 MAYIS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2014/54

Gayrimenkul Satış İhale Komisyonunda görevlendirilmek üzere, Meclis Üyelerinden Bir Üyenin belirlenmesi hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2014/55


Fatih Belediyesi, 2013 Yılı Kesin hesabı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/56

Süleymaniye Yenileme Alanı 504, 537 ve 548 adalara ait Yenileme Avan Projeleri hakkında.

Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2014/57

Süleymaniye Yenileme Alanı 3035 ada 5 parsel, 577 ada, 2 parsel ve 618 ada 19 parsellere ait Yenileme Avan Projeleri hakkında.

Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2014/58

Süleymaniye Yenileme Alanı 961,963,964 adalara ait Yenileme Avan Projeleri hakkında.

Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2014/59

Yedikule-Yenikapı II.Etap Yenileme Avan Projesi hakkında.

Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2014/60

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 178 pafta, 1531 ada 23 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/61

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 2527 ada,12,13,14,15,16,17, 18,41,45,47,51,53,56,57 ve 58 nolu parseller ile 1016 ada 15,45 nolu parseller, 1008 ada, 2160 ada, 1010 ada, 2168 ada, 1011 ada, 1016 ada, 2527 ada ile 1018 ada tamamında yer alan taşınmazlara ilişkin itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/62

Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 2083 ada, 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/63

Belediyemizin, Edirne ve Bursa illerine halkımıza kültürel gezi düzenlenmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/64

Belediyemiz, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/65

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince, İl Belediye Tasnif Cetvelinin C-16 grubunda yer alması üzerine 28 adet THS sınıfı ve 19 tane de GİH sınıfı olmak üzere toplam 47 adet memur kadrosunun ihdas edilmesine,1 adet boş memur kadrosunda da derece değişikliğinin yapılması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/66

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/67

Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi 86 Pafta, 228 ada, 6, 7, 8 ve 10 nolu parsellerin tevhid edilmesine ilişkin Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/68

Yapı Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/69

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin