-A A+

2014 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

07 - 08 - 09 NİSAN 2014 / 09:00

2014 NİSAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2014/41

5393 sayılı kanunun 19.maddesine istinaden yapılan Meclis 1.Başkan vekilliği seçimi hakkında,

Meclis Üyesi Hasan SUVER, görev yapmak üzere Meclis 1.Başkan vekilliğine seçilmiştir.
2014/42

5393 sayılı kanunun 19.maddesine istinaden yapılan Meclis 2.Başkan vekilliği seçimi hakkında,

Meclis Üyesi Orhan NARİN, görev yapmak üzere Meclis 2.Başkan vekilliğine seçilmiştir.
2014/43

5393 sayılı kanunun 19.maddesine istinaden yapılan Divan katiplikleri seçimi hakkında .

Meclis Üyeleri Serkan KEBAPÇI, Ramiz POLAT, Nazmiye Sümeyye SAYAN ve Cengizhan TOPÇU divan katipliklerine seçilmişlerdir.
2014/44

5393 sayılı Kanunun 33.maddesine istinaden yapılan imi Encümen Üyeliği seçimi hakkında.

Meclis Üyeleri, Fatma YAVUZ, Gökhan CEYHAN ve Murat MUSAOĞLU bir yıl için Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.
2014/45

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden yapılan İhtisas Komisyonlarının her birine yeteri kadar üye seçilmesi hakkında.

1- Bütçe Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Orhan NARİN, Yahya ATICI,Tansel KAYA ve Soner ÖZİMER oybirliği ile seçilmişlerdir.
2-İmar Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Bora SELİM, Hadi DİLER, Murat MUSAOĞLU, Coşkun YEŞİLYURT oybirliği ile seçilmişlerdir.
3-Hukuk Komisyonuna; Meclis Üyelerinden,Adnan ŞENOCAK,Özlem YİR,Bora SELİM, Fazıl Uğur SOYLU oybirliği ile seçilmişlerdir.
4-Tarife Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Yahya ATICI, Fatma YAVUZ, Necati KALKAN ve Mehmet MARAKİ oybirliği ile seçilmişlerdir.
5-Sağlık Ve Çevre Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Salih AKVERDİ, Cahide AHMETOĞLU, Serkan KEBAPÇI ve Aynur ÇOLAK oy birliği ile seçilmişlerdir.
6-Esnaf Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Gökhan CEYHAN, Şenol ÖZDEMİR, Tacettin CİVRİZ ve Fazıl Uğur SOYLU oybirliği ile seçilmişlerdir.
7-Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden,Ramiz POLAT,Orhan NARİN, Cahide AHMETOĞLU ve Hikmet ÖZ oybirliği ile seçilmişlerdir.
8-Gençlik ve Spor Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Hasan MORGİL,Ayşe VIZVIZ, Nazmiye Sümeyye SAYAN ve Hikmet ÖZ oybirliği ile seçilmişlerdir.
9- Engelliler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Özlem YİR,Abdulhamit ŞEKER, Hediye ARAY ve Mehmet MARANKİ oy birliği ile seçilmişlerdir.
10- Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Nazmiye Sümeyye SAYAN, Şenol ÖZDEMİR, Hasan MORGİL ve Kemal SARMUSAK oybirliği ile seçilmişlerdir.
11- Turizm Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Gıyasettin EYÜPKOCA,Ramiz POLAT,Hediye ARAY ve Cengizhan TOPÇU oybirliği ile seçilmişlerdir.
12- Tüketiciyi Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Tacettin CİVRİZ,Salih AKVERDİ,Adnan ŞENOCAK ve Kazım AKŞAHİN oybirliği ile seçilmişlerdir.
13- Dış İlişkiler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Tansel KAYA, Ramiz POLAT Ayşe VIZVIZ ve Ceylan TÜRKOĞLU oybirliği ile seçilmişlerdir
2014/46

Marmara Belediyeler Birliği Meclisine belediyemizi temsilen 3 asil 2 yedek üyenin seçilmesi hakkında.

Marmara Belediyeler Birliği Meclisine Belediyemizi temsilen Meclis Üyeleri Gıyasettin EYÜPKOCA ( asil ), Cahide AHMETOĞLU ( asil), Orhan NARİN ( asil), Tansel KAYA ( yedek), Nazmiye Sümeyye SAYAN (yedek) Ayşe VIZVIZ ( yedek), üyeliklere oy çokluğu ile seçilmişlerdir.
2014/47

Tarihi Kentler Birliği Meclisine belediyemizi temsilen 1 asil 1 yedek üyenin seçilmesi hakkında.

Tarihi Kentler Birliği Meclisine belediyemizi temsilen Ramiz POLAT (asil ), Fatma YAVUZ( yedek), üyeliklere oy çokluğu ile seçilmişlerdir.
2014/48

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Meclisine belediyemizi temsilen 1 asil 1 yedek üyenin seçilmesi hakkında.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Meclisine Belediyemizi temsilen Şenol ÖZDEMİR ( asil ), Serkan KEBAPÇI ( yedek), üyeliklere oy çokluğu ile seçilmişlerdir.
2014/49

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Yapı Denetim Şefliğinin lağvedilerek yapı denetim bürosunun iş ve işlemlerini yürütmek üzere “ Yapı Kontrol Müdürlüğü” oluşturulması ile “Strateji Geliştirme Müdürlüğü” nün lağvedilerek bu müdürlüğün iş ve işlemlerini yürütmek üzere Strateji Geliştirme Şefliği oluşturularak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne bağlanması ve 1.derece Strateji Geliştirme Müdürü kadrosunun unvan değişikliği yolu ile 1.derece Yapı Kontrol Müdürü olarak değiştirilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/50

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince, 3 adet dolu memur kadrosunda mükteseplerine göre derece değişikliği,1 adet boş memur kadrosunda ünvan ve derece değişikliği yapılması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/51

Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi,ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapmak ve sözleşme metni imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/52

İlçemizin, Temizliği İhalelerinin Yıllara Yaygın Yapılması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/53

Fatih Belediye Başkanlığımızın 01.01.20132 – 31.12.2013 tarihleri arasında ihtiva eden Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkında.

Belediyemiz 2013 yılı Faaliyet Raporu Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin