-A A+

2014 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

06 - 08 -10 OCAK 2014 / 09:00

2014 OCAK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2014/1

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununu 20. maddesi gereğince her ayın ilk haftası toplantılarına başlamaktadır. 2014 yılı Ağustos ayında Belediye Meclisinin tatil edilmesi ve diğer aylarda Çalışma takviminin belirlenmesi hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2014/2

Denetim Komisyonuna üye seçimi hakkında.

Yapılan gizli oylama sayımı neticesinde; Meclis Üyeleri M. Zeki GÜNDOĞDU, Orhan NARİN, Serkan KEBAPÇI ve Soner ÖZİMER Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.
2014/3

Denetim Komisyonunda uzman kişi çalıştırılması ve ödenecek ücret hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2014/4

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyeleri ile aynı yasanın 32. Maddesi uyarınca Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/5

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, Belediyemizde 2014 yılı içinde belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin belirlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/6

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince,2 adet GİH sınıfı boş memur kadrosu ile 2 adet THS sınıfı boş memur kadrosunda unvan ve derece değişikliği, 2 adet dolu THS memur kadrosunda ise mükteseplerine göre derece değişikliği yapılması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/7

2014 yılı İlan Reklam vergisi, Eğlence vergisi ve Film Çekim ücret tarife bedelleri hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/8

Fatih-Karagümrük Mahallesi, Sofalı Çeşme Caddesi, N0:98’de bulunan yer ile Dervişali Mah, Müftü Sok, 45 nolu 2561 ada, 18 parselde açılması planlanan Aile Sağlık Merkezi içerisinde bir odanın PTT hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıl süreyle bedelsiz olarak kullanım hakkının PTT Genel Müdürlüğüne verilmesi hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Tekrar görüşülmek üzere İlgili Komisyonlara İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin