-A A+

2014 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

03 - 05 -07 ŞUBAT 2014 / 09:00

2014 ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2014/9

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personeline 2014 mali yılında yapılacak fazla mesai ücretinin verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/10

Çin Halk Cumhuriyeti Şangay İli Minhang Belediyesi ile ilgili Kardeş Şehir çalışmaları hakkında.

Kardeş şehir çalışmaları yapılması ile ilgili önergenin Yazı İşleri Müdürlüğünce hazırlanarak teklifin Meclise sunulması Oybirliği ile kabul edildi.
2014/11

Zabıta Müdürlüğümüzün talep ettiği 3 adet kaldır-götür Trafik Çekicisi satın alınması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/12

Fatih-Karagümrük Mahallesi, Sofalı Çeşme Caddesi, N0:98’de bulunan yer ile Dervişali Mah, Müftü Sok, 45 nolu 2561 ada, 18 parselde açılması planlanan Aile Sağlık Merkezi içerisinde bir odanın PTT hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıl süreyle bedelsiz olarak kullanım hakkının PTT Genel Müdürlüğüne verilmesi hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle,Tekrar incelenmek üzere Müdürlüğüne İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/13

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payından Yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresinden ödenek sağlanması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/14

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 2385 ada, 71 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle,Tekrar incelenmek üzere Müdürlüğüne İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/15

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 218 ada, 19 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle,Tekrar incelenmek üzere Müdürlüğüne İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/16

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 727 ada, 6 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle,Tekrar incelenmek üzere Müdürlüğüne İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/17

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 1228 ada 24 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle,Tekrar incelenmek üzere Müdürlüğüne İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/18

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 170 ada, 25 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle,Tekrar incelenmek üzere Müdürlüğüne İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/19

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 2309 ada 15 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle,Tekrar incelenmek üzere Müdürlüğüne İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/20

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 2639 ada, 2, 3 ve 6 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle,Tekrar incelenmek üzere Müdürlüğüne İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/21

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 1298 ada 15 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle,Tekrar incelenmek üzere Müdürlüğüne İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/22

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 2859 ada, 4,5,6,7,8,9,10 ve 11 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle,Tekrar incelenmek üzere Müdürlüğüne İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/23

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama,1179 ada, 28 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle,Tekrar incelenmek üzere Müdürlüğüne İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/24

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama, ile 1183 ada 3,6 parseller, 1182 ada 2,19,20,21,22 parseller, 1737 ada 12,13,14,15,18,20,21,22,6,7,41 parseller, 1203 ada 5, 9 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle,Tekrar incelenmek üzere Müdürlüğüne İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin