-A A+

2014 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

07 - 09 -11 TEMMUZ 2014 / 09:00

2014 TEMMUZ AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2014/91

Sulukule Yenileme Projesi kapsamında 6 no’lu Ek protokol gereğince 2525 ada 9 parselde bulunan maliklere sübvansiyon bedelinin yarısı olan 75.394,20 TL bedelin ödenmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/92

Fatih İlçesi Seyit Ömer Mahallesi, Köprülüzade Sokağında bulunan 408 pafta 1756 ada 23 parsel sayılı 278.33m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmaz üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin Belediye memur ve mensuplarına Lojman olarak kiraya verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/93

SGK adına kayıtlı taşınmazlar 1068 ada 51, 52 parseller ile 1139 ada, 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13 parseller ve 1142 ada 1-2 parsel ile Belediyemiz adına 30.05.2014 tarihinde tescil edilen 2233 ve 2714 adalar arasındaki taşınmazın Sosyal Güvenlik Kurumu ve Belediyemiz arasında gerçekleşecek trampa yoluyla deviri (takas) ve takas karşılığı oluşacak bedel farkının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Belediyemize ödenmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/94

Şeyh Resmi (Darüşşafaka) Yenileme Alanı Revizyonu Avan Projesi hakkında.

Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2014/95

Fatih İlçesinde ikamet eden vatandaşlarımız ve Belediyemiz personeli ile birinci ve ikinci derece yakınlarının vefat etmesi durumunda; Araç Görevlendirmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/96

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,38 ada, 36,47 ve 68 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/97

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,54 ada, 35 ve 38 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/98

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,92 ada, 37 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/99

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,109 ada, 10 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/100

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,125 ada, 32 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/101

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,155 ada, 1, 20 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/102

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,163 ada, 24 ve 38 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/103

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,752 ada,16,18,21,23 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/104

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,782 ada, 10,16,22,23 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/105

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1105 ada, 3 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/106

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1179 ada, 22 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/107

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1531 ada, 23 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/108

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına ile 1183ada 3,6 parseller, 1182 ada 2,19,20,21,22 parseller, 1737 ada 12,13,14,15, 18,20,21,22, 6,7,41 parseller, 1203 ada 5,9 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/109

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,2182 ada, 1 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/110

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,2205 ada, 8 ve 27 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/111

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,2636 ada, 3,4,5,6 parseller ve 2648 ada 22 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/112

Fatih İlçesi Cankurtaran Mahallesi 72 ada 14 parsel ve 72 ada 12 parsel arasındaki kadastral boşluğa ilişkin Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/113

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 913 ada, 174 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/114

Fatih İlçesi Karagümrük Mahallesi, 2712 Ada Önü kadastral boşluğa ilişkin Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/115

2454Ada(kısmi)-1166 Adalara İlişkin Onaylı Yenileme Avan Projeye ilişkin 1/1000 ölçekli Plan Tadilatı hakkında.

Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2014/116

Yedikule-Yenikapı III. Etap Onaylı Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı hakkında.

Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2014/117

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Meclisine belediyemizi temsilen 2 asil 2 yedek üyenin seçilmesi hakkında.

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Meclisine Belediyemizi temsilen Cahide AHMETOĞLU( asil ), Ramiz POLAT( asil ), Ayşe VIZVIZ( yedek), Abdülhamit ŞEKER ( yedek), üyeliklere Oyçokluğu ile seçilmişlerdir.
2014/118

Fatih İlçesi, Genelinde Cephe Yenileme Yapım İşi ihalesinin, 2014-2015 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/119

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 2015 yılına sâri işler hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/120

Fatih Neslişah Mahallesi 2490 ada 79 parsel sayılı 84,66 m2 alanlı taşınmazı kurumlar arası protokol ile TOKİ adına 1 TL iz bedeli karşılığında devri hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında.

Tekrar görüşülmek üzere Komisyonlara İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin