-A A+

2015 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

07-09-11 ARALIK 2015 / 09:00

2015 ARALIK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2015/264

2016 yılı Ruhsat Ücret tarifesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/265

2016 yılı Ruhsat Harç tarifesi hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/266

494-566 adaların bir kısmı-509-510-536-540-541-565-568-569-570-988 Adalar Onaylı Yenileme Avan Projelere İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/267

570 ada, revizyon ada avan proje hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis Üye Tam Sayısının Salt Çoğunluğu ile kabul edildi.
2015/268

117 ada 1 parsele İlişkin Plan tadilatı hakkında.


Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/269

1901 ada 498 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Plan tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/270

2527 Ada 49 parsel bitişiği kadastral boşluk ve 1041 ada 10 ve11 parsellerin bir kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/271

Yedikule-Yenikapı III. Etap Onaylı Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/272

2017 ada 8-9-10-15-16 parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Plan tadilatı hakkında


Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/273

2016 yılı İlan Reklam vergisi, Eğlence vergisi, işgal harcı, tezgah kurma bedelleri ve Belediyemiz sınırları içerisinde Televizyon, Film Çekim ücret tarifleri hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/274

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( f ) fıkrası gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Makine ve Elektrik Bürosunun 2016 Yılı Ücret Tarifesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/275

Mülkiyeti adlarına kayıtlı, Fatih- Nişanca Mahallesi, 115 pafta, 754 ada, 44 parsel sayılı 54,00m2 alanlı taşınmazın Fatih Belediyesi adına koşulsuz bedelsiz (hibe) şeklinde tapudan devri hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/276

1412 ada, 141 parsel sayılı Belediyemiz malı taşınmazın hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/277

2006 ada 23 parsel ile 29, 53, 50, 25, 19, 18, 16 parsellerin bir kısmına İlişkin 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı imar Plan tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/278

264 ada, 14 parsel sayılı Belediyemiz malı taşınmazın satışı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin