-A A+

2015 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

5-07-09-12-14-16-19-21-23 EKİM 2015 / 09:00

2015 EKİM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2015/246

Süleymaniye Yenileme Alanı 962 ada Onaylı Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/247

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2686 ada, 15 ve 26 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/248

Fatih,Eminönü 1/5000 ile 1/1000 Fonksiyon ölçekli Planına aykırı 913 ada, 74 parsel hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/249

Sağlık İşleri Müdürlüğünün hizmetleri karşılığı hazırlanan 2016 yılı ücret tarife teklifi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/250

İlçemiz dahilinde bulunan Amatör Spor Külüpleri için alınan genel kararından Topkapı Amatör Spor Kulübü ibaresinin çıkarılarak yapılan tahsisin iptal edilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/251

Fatih Belediye Başkanlığı sınırları dahilindeDragon Bot Yarışları, Balık Festivali, Taksiciler İftar ve Fatih Belediyesi Sosyal Medya Fotoğraf Yarışmaları organizasyonlarında düzenlenecek yarışmalarda ödül verilebilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Müdürlüğüne İadesi Oybirliği ile kabul edildi.
2015/252

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2607 ada, 27 ve 29 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/253

Fatih Belediyesi 2016 Mali yılı Performans Programı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/254

Belediyemiz 2016 Yılı Mali Yılı Bütçesi hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin