-A A+

2015 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

07-09-11 EYLÜL 2015 / 09:00

2015 EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2015/234

Fatih(Eminönü) İlçesi, Fatma Sultan (Akbıyık) Mahallesi, 61 pafta,80 ada, 15 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/235

Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, Hacı İsa Bostanı Sokak, 296 pafta, 2350 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/236

Mevlanakapı Mahallesi 357 Pafta, 1414 ada, 18 nolu parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/237

Kocamustafapaşa Mahallesi, 1234 ada, 12 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi
2015/238

Hobyar Mahallesi, 417 ada, 25 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/239

Ayvansaray Mahallesi, 2646 ada, 15 ve 18 parsellere ilişkin1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/240

Balat Mahallesi, 2327 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/241

Molla Gürani Mahallesi, 1844 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilatı hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/242

04.10.2012 tadik tarihli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) 1.Derece Arkeolojik- Kentsel Arkeolojik-Kentsel-Tarihi Sit Alanları 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ait İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.05.2014 tarih 2573 sayılı kararı ile düzeltmelerle uygun bulunan Plan Notları’nın yeniden düzenlenmesine hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/243

Fatih Arpa Emini Mahallesi 432 pafta, 1934 ada, 54 parsel sayılı 64.50 m2 alanlı 5 katlı bina tecavüzü olarak kullanılan taşınmazla ilgili bugüne kadar tahakkuk eden ecrimisilin affedilmesi istenildiğinden Belediyemizin daha fazla zarara uğramasını önlemek için dava konusu olup tahsil edilemeyen ecrimisil alacağının terkini hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/244

İlçemizde bulunan Amatör spor kulüplerinin sorunları hakkında.


Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2015/245

Fatih Belediye Başkanlığı tarafından 2015 Eylül-Ekim ayı içerisinde İsviçre'ye yapılacak teknik ve inceleme gezisi hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin