-A A+

2015 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

01-03-05 HAZİRAN 2015 / 09:00

2015 HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2015/189

Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla Belediyemize şartlı hibe kapsamında Belediyemiz tarafından yolların ve prestij yollarının alt ve üst yapılarının yapılması, bakımı ve onarımında kullanılması için Şartlı hibe kapsamından yararlanılabilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/190

Fatih İlçesi, Topkapı Mahallesi 1850 ada, 53 ve 54 parsellere ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/191

Fatih İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, 2063 ada, 30 ve 47 parsel sayılı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/192

Yedikule-Yenikapı III. Etap (Yalı, Kasap İlyas Çakırağa ve Kürkçübaşı mahalleleri) Yenileme Avan Projesi ve Aksaray ve Çevresi Yenileme Avan projeleri hakkında.

Meclis üye tam sayısının Salt Çoğunluğu ile kabul edildi.
2015/193

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 353 pafta, 1412 ada,22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39 ve 40 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi
2015/194

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanında 105 adaya ait Yenileme Avan Projesi hakkında.

Meclis üye tam sayısının Salt Çoğunluğu ile kabul edildi.
2015/195

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanında 120 adaya ait Yenileme Avan Projesi hakkında.

Meclis üye tam sayısının Salt Çoğunluğu ile kabul edildi.
2015/196

Süleymaniye Yenileme Alanı 494 adaya ait Yenileme Avan Projesi hakkında.

Meclis üye tam sayısının Salt Çoğunluğu ile kabul edildi.
2015/197

Süleymaniye Yenileme Alanı’nda yer 608 adaya ait avan Projesi hakkında.

Meclis üye tam sayısının Salt Çoğunluğu ile kabul edildi.
2015/198

5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (b) bendine göre, İlçemiz sınırları dahilinde bulunan Amatör Spor Kulüplerine ve Sporcularına sezon sonu başarılarına göre yardım yapılabilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/199

Sırbistan-Sancak Bölgesi-Prijepolje Şehri Hisarcık Köyündeki Tarihi Caminin Onarımı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin