-A A+

2015 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

02-04-06 MART 2015 / 09:00

2015 MART AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2015/58

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1027 ada, 13 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/59

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1045 ada, 4 ve 5 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/60

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1045 ada, 13 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/61

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1132 ada, 51 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/62

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1159 ada, 25 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/63

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1224 ada, 13 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/64

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1332 ada, 11 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/65

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1332 ada, 16 ve 17 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/66

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1361 ada, 2 ve 3 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/67

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1420 ada, 44 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/68

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1569 ada, 12 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/69

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1748 ada, 42 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/70

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1814 ada, 36 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/71

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1834 ada, 3 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/72

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1890 ada, 42 ve 50 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/73

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1976 ada, 23 ve 38parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/74

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2128 ada, 40 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/75

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2160 ada, 13 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/76

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2164 ada, 17 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/77

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2385 ada, 230 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/78

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2390 ada, 81 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/79

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2479 ada, 10 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/80

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2540 ada, 37 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/81

2202 ada, 13-14 parsellerdeki Sosyal ve Kültürel Tesisi alanında olan yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/82

1565 ada, 14-15-16 parsellerdeki Sosyal ve Kültürel Tesisi alanında olan yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/83

1557 ada, 2 parseldeki Sosyal ve Kültürel Tesisi alanında olan yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/84

1409 ada, 7 parseldeki Sosyal ve Kültürel Tesisi alanında olan yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/85

1295 ada, 2 parseldeki Sosyal ve Kültürel Tesisi alanında olan yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/86

1731 ada, 1-2-11 parseldeki Sosyal ve Kültürel Tesisi alanında olan yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/87

1136 ada, 9 parseldeki Sosyal ve Kültürel Tesisi alanında olan yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/88

38 ada, 37-8 parseller ve kadastral boşluk Sosyal ve Kültürel Tesisi alanında olan yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/89

75 ada, 50 parsel Sosyal ve Kültürel Tesisi alanında olan yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/90

699 ada, 17 parsel Sosyal ve Kültürel Tesisi alanında olan yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/91

2662 ada, 1 parsel Sosyal ve Kültürel Tesisi alanında olan yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/92

2130 ada, 95-102 parsellerde Sosyal ve Kültürel Tesisi alanında olan yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/93

1061 ada, 82-133-138 parsellerde Sosyal ve Kültürel Tesisi alanında olan yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/94

2442 ada, 11 parsel Sosyal ve Kültürel Tesisi alanında olan yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/95

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1393 ada, 48 parselde itiraz dilekçesi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/96

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2164 ada, 11 parselde itiraz dilekçesi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/97

Süleymaniye Yenileme Alanının 619 Ada 20 Parselin Ada Avan Projesi hakkında

Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2015/98

Norm Kadro İlke ve standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince, yazımız ekinde sunulan II sayılı cetveldeki memur kadrolarının iptali ile III sayılı cetveldeki dolu memur kadrolarında mükteseplerine göre derece değişikliği yapılması hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi
2015/99

Fen işleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 7 (yedi) Adet Damperli Kamyon, 2 (iki) adet Forklift Makinesi, 2 (iki) adet Teleskobik Platform Sepeti araçlarının alınması hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/100

Fatih-Süleymaniye Mahallesi, KanuniMedresesi Sok. 101pafta, 619 ada, 20 parsel sayılı 158.50m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 25 yıla kadar üst hakkı (İrtifak hakkı) tesisi hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/101

Diyarbakır ili, Çüngüş ilçesi Belediyesinin kullanılmak üzere Başkanlığımızdan Çocuk Oyun Grubu, Bank ve Pergola talepleri hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/102

Fatih İlçesi Aksaray Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde bulunan Yenikapı dolgu alanına“Osmangazi” adının verilmesi hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/103

Plan Notlarının IV-B-5. Geleneksel Ticaret Alanları maddesinin 8. Paragrafının yeniden düzenlenmesi hakkında

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin